13) Bilgi Kitabı'nda yer alan Mesajların altındaki YÜCE MECLİS - EVRENSEL KONSEY - MERKEZ - SİSTEM gibi imzalar, Bilgi Kitabı'nı ilk okuyanlarda Kurgu-Bilim imajı yaratmaktadır. Oysa YÜCE MECLİS gibi "Yönetici Mekanizma" lara ait ilk açıklamanın, 1400 sene önce KURAN' ın SAFFAT ve SAD Surelerin de yapılmış olduğunu biliyor musunuz?

 

KURAN' ın 37.ci suresi olan SAFFAT suresinin 8.ci ayetinde şöyle denmektedir. [ Onlar ne kadar çırpınsalar da O YÜCE KONSEYİ dinleyemezler.]

 

Yine SAFFAT Suresinin 10.cu ayetinde de şöyle denmektedir. [ YÜCE KONSEY' den bir söz çalıp çarpan olursa onun peşine hemen alevli bir yıldız takılır.] (Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk)

Yine KURAN' ın 38.ci suresi olan SAD Suresinin 69.cu ayetinde de şöyle denmektedir. [ Onlar tartışırlarken, O YÜCE KONSEY hakkında benim hiç bir bilgim yoktu.] (Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk)

Bu 3 ayette de geçen ve YÜCE KONSEY olarak aktarılan kelimenin orjinali " Mele-i Ala " dır. Anlamı [ YÜCE MECLİS - YÜCE TOPLULUK - YÜCE KONSEY ] şeklindedir. Prof. Dr. Süleyman Ateş " Mele-i Ala " nın [ GÖK HALKI ] olduğunu ifade etmektedir.

Prof. Dr.Yaşar Nuri Öztürk ise [ Her Kudret Sahibi, tasarruflarını çeşitli planlar ve alt planlar aracılığıyla yürütür. KURAN bu İlahi Planlardan bahsetmektedir. Bunların en yükseği de Mele-i Ala' dır.] demektedir.

Bilgi Kitabında da geçen YÜCE MECLİS - EVRENSEL KONSEY - MERKEZ - SİSTEM gibi İsimler de ALLAH' ın SİSTEMİ içersinde yer alan "Yönetici Kademeleri"nden bazılarıdır.

 

ALLAH' ında  Yönetici Kademeleri olduğu, Bu yönetici kademelerinde görevli varlıkların bulunduğu  yani GÖK HALK' larının  mevcudiyeti,  vahiy olarak indirilen KURAN yoluyla ( ilk olarak ) 1400 sene önce Bilinci açık  İnsanlara bildirilmiş bulunmaktadır.

SONUÇ ;

 

Bütün Evren de "Tedriç Nizamı" geçerlidir. Önce Bilginin bir kısmı verilir. Bu Bilgi, Bilinçlerde ve gönüllerde hazmedildikten sonra Bilginin gerisi aktarılır. Bütün Bilgilerin kaynağı tektir. Kaynak ALLAH' ın BİRLİĞİ' dir.

 

Şu anda Dünya'daki Bütün uyanmış Bilinçlere, Bilgi Kitabı gibi kitaplar kanalıyla ve çeşitli Ruhsal Bilgiler aracılığıyla ALLAH' ın Birliği içersinde  bulunan YÖNETİCİ KADEMELER' in İsimleri ve Görevleri açıkça ve daha detaylı olarak bildirilmektedir.

 

Dolayısıyla Bilgi Kitabında açıklanan Yönetim Kademeleri, kurgu bilim değil, Evrensel Gerçeklerin Bize yansımasıdır.

 

Bilinç ufkumuzu açmak ve Bilgimizi yükseltmek için, bu Yönetim Kademelerinin (Rabsal Mekanizmanın) mahiyeti hakkında fikir sahibi olmakta  yarar vardır. İçinde bulunduğumuz GÜRZ içindeki Yönetim Kademelerini görmek için, Bilgi Kitabı  Sh.729 - 732 arasında yer alan " HİYERARŞİK SKALALAR VE ÇALIŞMA DÜZENLERİ " ni okuyunuz.

( Bilgi Kitabı Fas.51-Sh.729-732 için tıklayınız.)


Yazım tarihi : 20.12.2002

buzkom@gmail.com

 

Ziyaretçi Sayısı : web statistics