F. Alfa Giriş - Omega Çıkış :

 

 

Hıristiyan Dininin Kutsal Kitabı olan İncil'in muhtelif yerlerinde Tanrı'nın, Alfa ve Omega Ben'im ifadeleri yer almaktadır.

 

"Alfa ve Omega Ben'im. İlk ve Sonuncu, Başlangıç ve Son Ben'im." (Bakınız İncil-Yuhanna-Vahiy-Bölüm-21)

 

"Alfa ve Omega Ben'im. Başlangıç ve Son Ben'im. Susayana yaşam suyunun pınarından  karşılıksız olarak vereceğim."  (Bakınız İncil-Yuhanna-Vahiy-Bölüm-22)

 

" 'Alfa ve Omega Ben'im' diyor Var Olan, Var Olmuş ve Gelecek Olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı." 

(Bakınız İncil-Yuhanna-Vahiy-Bölüm-1)

 

 

Alfa, Yunan alfabesinin ilk harfidir. Omega da Yunan Alfabesinin son harfidir. Bu nedenle yaklaşık 2000 sene önce söylenmiş ve yazılmış olan yukarıda belirtilen  "Alfa ve Omega benim." cümleleri, Hıristiyan toplumu tarafından "Tanrı'nın ezel ebet varoluşunun"  ifadesi ve simgesi olarak algılanmıştır. Ve bu  açıklama günümüze kadar kabul görmüştür.

 

Ancak zaman geldiği için Tüm İnsanlara Hakikatleri bildiren Bilgi Kitabı ; "Alfa ve Omega benim." cümlesinin,  Tanrının ezel ebet varoluşu  anlamının yanında, Dünya Evrim Planını açıklayan bir cümle olduğunu bildirmektedir.

 

Dünya Evrim Planı : Varlıkların mikro organizmadan => Hakiki İnsan yani Kamil İnsan haline yetiştirme ve ulaştırma Programıdır.

 

"Evrim Planındaki bu Yetiştirme Metodunda ALFA Giriş, OMEGA Çıkış Kapısı kıstas olarak alınmıştır." (Bakınız Bilgi Kitabı Fas.51-Sh.725)

 

"Planetinizin Evrimsel Skalasında ALFA Giriş, OMEGA Çıkıştır."(Bakınız Bilgi Kitabı Fas.37-Sh.507)

 

"Dünya Boyutunun Giriş Kapısı ALFA, Son Çıkış Kapısı ise OMEGA'dır. (Bakınız Bilgi Kitabı Fas.36-Sh.497)

 

 

Dünya'mız, Evrim yolundaki varlıkların ilk Giriş ve son Çıkış kapısıdır. Evrim ilk var olduğumuz noktadan başlar, geldiğimiz yerden çıkış yapana kadar devam eder.

 

Mikro enerji olarak-Mikro organizma olarak, Dünyaya giriş yapan varlık 7 hücresel Evre'den sonra İnsan bedeniyle Bilinç Evrimine alınır. Dünya'mıza muhtelif geliş ve gidişlerle  devam eden Evrim süreci, Güneş Sistemimiz içersindeki diğer Gezegenlerde sırasıyla devam ederek Satürn Gezegeni Evrimiyle son bulur. Ancak  Rabsal Boyuta (Ana Varoluş Boyutuna) çıkış izni alabilmek için, kapalı şuurla tekrar Dünya'da beden kazanarak Bakalorya (İnsanlığa hizmet) imtihanının verilmesi lazımdır.

 

Dünya Evrim Planı, Evrim yolundaki varlıklara, Alfa ve Omega Kanallarından yansıtılan Enerji ve Bilgilerle tatbikat sahasına alınmaktadır.

 

Alfa kanalı, Evrensel Birleşimin en güçlü ve en yoğun  Kanalıdır. Dünya Evrim Planını yansıtan bir odaktır. ALFA Kanalı Direkt RAB Kanalıdır. Oradan verilen tüm Bilgiler aslına uygun ve doğrudur.

 

Dünyamıza bugüne kadar indirilmiş olan tüm Dinsel Kitaplarımız, Tanrısal öneriler, zihinlerimizde yeşeren tüm fikirler ve düşünceler, İlahi Planların değişik boyutlarından, Zamanın gereğine ve İnsanların bilinç ve kapasitelerine  göre hazırlanarak, Alfa Kanalından Dünyamıza yansıtılmıştır ve yansıtılmaktadır.

 

Alfa kanalı, Dünyamızın kozmik yansıma odağıdır.Alfa kanalından yansıtılan Enerji ve bilgiler, İnsanları Dini Doyuma hazırlar, Kozmik Şuur kazandırır. Alfa kanalının kozmik yansımaları, Güneşimizdeki Tesirler Mekanizması kanalıyla Dünyamıza aktarılır. Alfa kanalından sırasıyla yansıtılan bilgilere, Bilgi Kitabı, 7 kat Yer Bilgisi, 7 kat Gök Bilgisi ve 7 kat Evren Bilgisi demektedir. Alfa Kanalından yansıtılan enerji ve bilgiler ile İnsanlık 18.ci Evrim Boyutuna kadar ulaşabilir. 18.ci Evrim Boyutu, içinde bulunduğumuz Heplik Boyutu Evriminin sonudur.

 

Omega Kanalı ise Omega Boyutunun kanalıdır. Omega Boyutu, II.Evrendir. Rabsal Boyuttur ve 19.cu Boyuttur. Omega  Boyutu,  Işık Evrenin  (7 Işık Evrenin) tümünün enerji ve bilgisine eşdeğer bir Güçtür.Yani Omega Boyutunun gücü, Kadir Enerji Odağının Gücüne eştir. Bu nedenle çok güçlü ve çok yoğun enerji ve bilgi kaynağı olan Omega Boyutu ile aracısız temas kurulamaz. Heplik Boyutu  için bu aracılığı B.İ.R (Birleşik İnsanlık Realitesi) sağlar ve Omega Boyutunun  güçlü enerji ve bilgilerini doze edilmiş olarak 7 kanal halinde Evrim Planlarına yansıtır. Bu 7 kanalın en güçlü odağı Alfa kanalıdır.

 

Omega Boyutu 9 Enerji katmanı halindedir.  Omega Boyutuna, Ruhsal Plan ve Rabsal Plan müştereken yansırlar.  Omega Kanalı da  9 katmanlı Ruhsal Plan ile 9 katmanlı Rabsal Plan'ın,  Enerji ve Bilgilerini, Gürz içine yani Heplik Boyutuna 18 katmanlı Evrim Planı olarak yansıtır. Bu nedenle Heplik Boyutu Evrimi, 18 Boyut olarak anlatılır. Gürz içi Evrimi yani Heplik Boyutu Evrimini bitirmek için 18 Boyutun enerjilerine  doyum sağlamak ve bilgilerini de idrak etmek lazımdır.

 

18 Boyutun her bir katmanı da (kendi içinde) 4 enerji  katmanı halindedir. Dolayısıyla Heplik Boyutu Evriminin bitiş boyutu olan 18.ci Boyut  4x18=72.ci Enerji katmanı olarak ifade edilmektedir. Enerji katmanları, o boyutların enerji yoğunluklarını yani frekans (titreşim) seviyesini gösterir. Boyut yükseldikçe frekans seviyesi de yükselir. Boyut azaldıkça frekans seviyesi yani titreşim seviyesi düşer.

 

18.ci Boyut, Gürz içi Evrimin yani Heplik Boyutu Evriminin sonudur. 18.ci Boyut, Dini İrşatların, Kutsal metinlerin son bulduğu bir sınırdır. Bu Boyutu aşanlara artık Omega Boyutundan Evrensel Hakikatler bildirilir. Omega Boyutu Evriminde kitlevi bir hazırlanış programı tatbik edilir. Ancak  Omega'ya giriş imtihanları bireyseldir. Bu Boyuta direkt olarak Giriş müsaadesi yoktur. Hiçbir kimsenin Şefaati de geçerli değildir. Bu Boyuta ancak Sistem'in öngördüğü düzeyde Evrim yapanlar alınır. Bu Boyutun Evrimini her dönemde ayni şekilde yapmak mecburiyeti vardır. Asla hiçbir değişiklik yapılamaz. Bu Boyutun Evrimine alınan her fert, artık Dünya'nın malı değildir. Fakat Dünya'ya yardımcı olarak Hizmet etmek ile mükelleftir.

 

18.ci Boyut 72.ci enerji katmanıdır. 19.cu Boyut ise 4x19=76.cı enerji katmanıdır. Omega girişi ise 73.cü enerji katmanıdır. Bu katman Evrensel Bütünlüğe  Hazırlık Boyutudur. Bu Boyutta kitlevi bir hazırlık tatbik edilir.

 

74.cü enerji katmanı ise  geçiş ve imtihan Boyutudur. Buraya Sırat Boyutu da denmektedir. Bu Boyut bir Köprüdür. Bu Geçişi kazananlar Evrensel Basamağa adım atarlar.

 

Evrensel Basamak 75.ci enerji katmanıdır. Bu Boyutta bütün Evrensel Hakikatler  yansıtılır. Ve daha ileri Evrensel Düzenlere hazırlık yapılır.

 

76.cı enerji katmanı Omega Boyutuna yani 19.cu Boyuta çıkış kapısıdır. Bu kapıda Şefaat yoktur. Ferdi aşamalarla açılmaktadır.  Bu basamağı geçenler 19.cu Boyuta yani Rabsal mekanizmaya dahil  olur.

 

Omega Boyut Enerjilerinin özelliği İnsanı çelişkiler içinden Hakiki Bilince ulaştırmasıdır. Omega Enerjileri, Müspet Düşünceyi daha Müspet, Menfi Düşünceyi de  daha menfi yapmakta, şayet bir insanın  Evrime ihtiyacı var ise, Onu daha da sert ve aksi yapmaktadır. Bu Boyut Enerjileri, kendinden veya bir başkasından şüphe eden bir kişiyi şüphe ateşiyle bunalıma sürüklemekte, insanlar daha alıngan olmakta, oturmamış toplum ve sosyal düzenler, cemiyetler, sağlam olmayan aile ortamları sarsılıp dağılmaktadır. Omega Boyutu enerji ve bilgilerinin ilk 7 katmanı yetiştiricidir. İnsanlığı Nizamın şuuruna hazırlar.  8 ve 9 cu katman enerji ve bilgileri ise ulaştırıcıdır. İnsanlığı Evrensel Bilince ulaştırır. Omega içindeki Ruhsal Plan yansımaları, İnsanı Evrimleştirir. Rabsal Plan Yansımaları ise  denetler. İnsanlık Ruhsal yansımalara Düşünce ile ulaşır. Rabsal yansımalara ise Enerji çekerek ulaşır.

 

Dünya'mız 19.cu ve Son Siklus dönemini bitirmiştir. Dünya mektebi tekrar açılmayacaktır. Ancak İnsanlığın ortalama Bilinç ve Evrim düzeyi, Evrensel Boyutlara geçiş için uygun olmadığından  tüm Dünya  1900 yılından itibaren kitlevi ve hızlı bir Evrim sürecine alınmıştır. Bu kitlevi hazırlık 3 asır sürecektir. Bu 300 yıllık süreç içinde hem kitlevi bir yetiştirme planı tatbik edilecek, hem de imtihanlar ve elemeler yapılacaktır. 3 Asırlık  süreç sonunda Dünya'mızda kötülüklerin olamayacağı yepyeni bir Düzenin-yeni bir Medeniyetin-yeni bir Dünya Devletinin temelleri ortaya çıkacaktır.

 

Şu an 300 yıllık Hızlı Evrim sürecinin 2.ci yüz yılı içinde bulunan Dünya'mıza Omega Enerjileri aracısız direkt olarak açılmış, Teknolojik Boyut Dünya Evrim Planını denetime almış, kozmik ışınlarla Dünya İnsanını, Dünya üzerinde 19.cu Evrim Boyutuna özel olarak hazırlamaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde Evrensel Şuur kazanmış  Bilinçler  güçlü Omega Boyut Enerjilerini aracısız ve direkt alabilmektedir.

 

Bilgi Kitabı da bu süreçte önemli bir görev yüklenmektedir. Bilgi Kitabı, Omega Boyutunun 76.cı enerji katmanından ve daha ötesindeki enerji katmalarından, özel yazım tekniğiyle enerji ve bilgi yansıtarak, Tüm İnsanlığı Rabsal Boyuta yani 19.cu Boyuta hazırlamaktadır. Bilgi Kitabı, Omega Boyutunun 9 Katman Enerjisinden 7 Katman enerjisini yakın plandan İnsanlığa  özel tekniği yansıtmaktadır. 7 katman enerji ve bilgileri alabilen İnsanlık 8 ve 9 Omega katmalarındaki enerji ve bilgilere ise kendi düşünce güçleriyle çekerek ulaşmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağın  Evrim Çizelgesi budur. Buna Kurtuluş Planı denmektedir. Bu nedenle Bilgi Kitabı'nın okunması, okutturulması ve Tüm İnsanlığa ulaştırılması, insanlığa hizmet olarak istenmektedir.

 

 

 

Not.  2000 yıllık  "Alfa ve Omega benim." cümlesinin,  Tanrının ezel ebet varoluşu anlamının haricinde, Dünya Evrim Planını açıklayan bir cümle olduğunun ortaya çıkması, Bilgi Kitabı  Fas.40-Sh.545 de yer alan aşağıdaki ifadenin ispatı olmaktadır.

 

"İleri Asırlarda, Kitabın bünyesinde topladığı Zaman Enerjisi ileri Zaman Bilinçleri ile Birleşince, Kitaptaki aynı satırlar Sizlere bambaşka bir Bilgiyi aktaracaktır. Harfler değişmeyecek, cümleler değişmeyecek fakat Kitap, o Zaman Diliminin ihtiyacı olan Bilgileri aynı satırların Frekans Yansıtma Odaklarından Sizlere

ulaştıracaktır."(Bakınız Bilgi Kitabı Fas.40-Sh.545)

 

İleri Asırlarda Bilgi Kitabını okuyanlar, bugün Bizim gördüğümüz ve okuduğumuz aynı satır ve cümlelerden bambaşka mana ve bilgiler çıkaracaklardır. Aynen Bizim bugün 2000 sene önce söylenmiş ve yazılmış olan "Alfa ve Omega benim." cümlesinden Dünya Evrim Planı bilgisini çıkardığımız gibi, Onlar da bambaşka ve  yepyeni bilgiler göreceklerdir.


Yazım tarihi : 22..09.2013

 buzkom@gmail.com

 

Ziyaretçi Sayısı : web statistics