C. Düz Üçgen Evrimi ve Ters Üçgen Evrimi :

 

Bilgi Kitabı genel olarak Bilinç Evrimini, Düz Üçgen Evrimi ve Ters Üçgen Evrimi olarak 2 aşama şeklinde anlatmaktadır. Bilinç Evrimi ise 3.cü Evrim Boyutuna ulaşıp İnsan Bedeni kazanıldıktan sonra 7.ci Evrim Boyutu sonuna kadar olan Evrim sürecidir. Bilinç Evriminden sonra Heplik Boyutu Evrimi bitirilir ve Hayat Boyutu'na geçme hakkı kazanılır.

 

1- Düz Üçgen Evrimi :

 

3.cü Evrim Boyutundan 6.cı Evrim Boyutuna kadar (6.cı Evrim Boyutu dahil) yapılan Bilinç Evrimine, Düz Üçgen Evrimi denir. Yatay Evrim de denir. Düz bir üçgen sembol ile tanıtılır.  Tanrının Cemal prensibiyle, Evrim de denir. Evrimsel Yol da denir. Enel Haklık Boyutu da denir. Dini Doktrinlerle, Tanrısal bütünlük kazandırılır. Tanrısal bilinç yerleştirilir. Düz Üçgen Evriminde, Tanrı daima sizinledir. Tanrı sizi kollar, gözetir, yetiştirir, arzularınızı yerine getirir. Bu Tanrının Cemal (Güzel) düzenidir.

 

Düz üçgen evrimi, Dinsel öğretiler ve Göksel emirler yoludur. Rabbin önerileri olarak iyilik, sevgi, saygı, ahlaki esaslar öğretilir. İnsanlar, Dualar ve dinsel ibadetler ile arınır. Bu yol ile Dini doyuma ulaştırılır. Düz üçgen evriminde İnsanlar, 7 kat yer bilgisini öğrenir ve idrak eder. 7 kat yer bilgisi, irşat ve tekamüldür. Ayrıca 7 kat Gök Bilgisi tanıtılır. 7 kat gök bilgisi, ilim ve bilimdir.

 

Düz üçgen evriminde, İnsanlar, Kozmik akımlarla, Göksel Emirlerle, Yol göstericilerle, yani programlanarak gönderilen velilerle, alimlerle, peygamberlerle, negatiflerinden arınır, ahlaki ve insani değerleri yükselir. Sosyal, İlmi ve fikri gelişme sağlanır.  3.cü Evrim boyutunda Reenkarnasyon vardır. İnsanlar Dünya'ya kapalı şuurla gele gide frekanslarını, bilgilerini ve bilinçlerini yükseltirler. 4.cü Evrim Boyutuna yani Cennet Boyutuna ulaştıklarında Reenkarnasyonlar biter.

 

5.ci Evrim Boyutu olan Karena ise Laboratuvar ortamıdır. Burada Evrim Öz'lerimize enerjisel ve hücresel aşılamalar yapılır.  4.cü Evrim Boyutu-Cennet ve 5.ci Evrim Boyutu- Karena, içsel Dünya'mızdadır. Dünya üzerindeki İlahi-Tanrısal Evrimini tamamlayan İnsan, Karena'daki aşılamalardan sonra ışınlanarak 6.cı Evrim Boyutu yaşamının ilk Gezegeni olan Venüs'te beden kazanır. Daha sonra Mars'a, daha sonra Merkür'e geçilir.  Merkür, 6.cı Evrim Boyutunun ve Düz Üçgen Evrimi'nin son gezegenidir. 6.cı Evrim Boyutunda Dünya'da alınan Dini Bilgilerden daha değişik Dini Bilgiler alınır. 6.cı Evrim Boyutundan sonra Dini temalar son bulur. 6.cı Evrim Boyutunda da ölüm yoktur. Ancak Ruhsal Enerjiyle olan gümüş tel bağımız devam etmektedir. .

 

 

2- Ters Üçgen Evrimi :

 

Evrim, ilk var olduğumuz noktadan başlar, geldiğimiz yerden çıkış yapana kadar devam eder. Bizim Güneş Sistemimizde Evrime ilk giriş yeri Dünya'mızdır. Düz Üçgen Evrimi, Güneşimize en yakın 4 gezegende yapılır. Bunlar Evrim geçişi sırasıyla  Dünya, Venüs, Mars ve Merkür'dür. Bu Gezegenlere İç Gezegenler de denir. Çünkü Bunlar  Astroid Kuşağının içinde yer alırlar.

 

Ters Üçgen Evrimi ise Astroid Kuşağının dışında yer alan 5 Gezegende yapılır. Bunlar Evrim geçişi sırasıyla, Önce 1.Plüton, sonra 2.Neptün, sonra 3.Jüpiter, daha sonra 4.Uranüs, son olarak da 5.Satürn'dür.

 

6.cı Evrim Boyutunun son gezegeni olan Merkür Evriminden sonra İnsan, 7.ci Evrim Boyutunun ilk Gezegeni olan Plüton'a ışınlanarak  Beden kazanır. Kazandığı Fiziksel Beden, bulunduğu Gezegenin Fiziksel yapısına uygun yüksek frekanslı maddelerden oluşur. Astroid Kuşağının dışında yer alan 5 Gezende yaşanarak yapılan 7.ci Evrim Boyutuna Ters Üçgen Evrimi denir. Dikey Evrim de denir. Ters bir üçgen sembol ile tanıtılır.

 

Tanrının Celal prensibiyle Evrim de denir. İlim yoluyla aşama da denir. Evrensel Yol da denir. Dinsel boyuttan, Evrensel boyuta geçiştir ve zor imtihanlar vardır. Herkes gerçek Evrim ve Bilinç seviyesini, bu zor olaylar ve imtihanlar zinciri karşısında sergiler. Bu Tanrının, Celal (Büyüklük) düzenidir. İlim-Bilim yoludur. Evrensel bilgiler ve Evrensel gerçekler  öğrenilir. Bütünün şuuru ve Nizamı idrak edilir.  7 kat Gök Bilgisi idrak edilir. 7 kat Gök Bilgisi, İlim ve Bilimdir. Ayrıca 7 kat  Evren bilgisi tanıtılır ve idrak edilir. 7 kat evren bilgisi, Düzen, nizam ve disiplindir. 7.ci Evrim Boyutu Hakikatin aynasıdır.

 

Ters Üçgen Evrimine, Vahdet Boyutu da denir. Ters Üçgen Evriminden sonra İnsan, Hakiki İnsan olmakta, Varlıkların birliği, Bütünün Nizamı idrak edilmekte ve Sonsuz şuura dalmaktadır. 7.ci Evrim Boyutunda da ölüm yoktur. 7.ci Evrim Boyutu sonunda Ruhsal Enerjimize sahip çıkılır ve Ruhsal Enerjiye bağlantımızı sağlayan gümüş tel bağımız kesilir.

 

Ters Üçgen Evrimden sonra Bakalorya imtihanı için tekrar Dünya'da kapalı şuur ile beden kazanılır. Başarıyla yapılan İnsanlığa ve topluma hizmet görevinden sonra Karena'dan geçilerek gerçek ölümsüzlük boyutuna geçilir. Sonsuz şuura ve Sonsuz yaşama dalınır. Yani Heplik Boyut Evrimi bitirilerek II.Evren'e yani Hayat Boyutuna geçilir. Buraları Hakikat Boyutlarıdır. Bilgi Sonsuzdur.Tekamülde sonsuzdur. Sadece Evrim bitmiştir. Gerçek ölümsüz Beden kazanılmıştır.

 


Yazım tarihi : 22..11.2011

 buzkom@gmail.com