Işık - Foton - Siklon tekniği = Özet

 

Bilgi Kitabı, Dünya Biliminin henüz bilmediği ancak ileride ispatlanacağı bildirilen Işık-Foton-Siklon tekniğiyle yazdırılmıştır.

 

Bu teknik ile Rabsal Boyut bilgi ve enerjileri, Kitabın harflerine, kelimelerine ve rakamlarına yüklenmektedir. Bu teknikte, harf frekanslarının kendine özgü özel bir denetimi bulunmaktadır. Kitap ne zaman okunursa, o zaman diliminin tüm enerjisini absorbe ederek, okuyana,  o zamanda mevcut bilgi ve enerjiyi yansıtmakta, okuyanların bilinç düzeylerinin kavrayışlarına paralel olarak birçok değişik bilgi ve mesaj almalarına neden olmaktadır.

 

Işık-Foton-Siklon tekniği, aynı zamanda, Kitabı okuyan kişinin bilinç düzeyini, Kitabın okunduğu zaman bilincine göre kilitlemekte, kişiyi zararlı etkenlerden koruyarak, kişiyi bilgi alacağı, bilgisini yükselteceği

olay ve ortamlara sevk etmekte, bilgi ve bilincini yükselttiği derecede de, Üst boyutlara sarsılmadan, kontrollü bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır.

 

Işık Foton Siklon tekniğiyle tüm mevcudatın Gen şifrelerinde dahi  değişikler yapılabildiği açıklanmaktadır.

 

Bilgi Kitabı'nı okuyan kişi, bu teknikle kotlanmakta, Arşivleri  (Akaşik kayıtları)  açılmakta, Evrim seviyesi tespit edilerek Sistem kendisine yardımcı olmakta, Evrim eksiklikleri tamamlattırılmaktadır. İlerleyen zaman içinde Bilgi Kitabı 1000 yıllık Evrimi 1 günde yaptıracak Enerjiyi, İnsanlara aktaracaktır. Bu nedenle herkesin Bilgi Kitabı'nı okuması, bilgilerini idrak ederek yaşamına tatbik etmesi gereklidir denmektedir.

Işık Foton Siklon gücüne Beşinci Güç de denmektedir.  Beşinci Güç, Evrensel Boyutların bir Bütünde toplanmasını sağlamış, Kainatlar Nizamı Bu Gücün oluşumundan sonra teşekkül etmiştir.