5.ci Evrim Boyutu : KARENA' dır.

 

Karena, Bilinç Evriminin 3.cü aşamasıdır. 4.cü Boyut Evrimini tamamlayan İnsan rızasıyla uyutulur, hücre ayrışımına tabi tutulur. Biyolojik Beden terk edilir. İnsan Saf Enerji görünümünde olur. İnsanın özü yani Evrim Özü, aslında Küçük Kristal bir Işık topudur. Toplu iğne başı şeklinde pırıl pırıl parlayan Kristal bir Işık kümesidir. İnsan bütün bilinci ve belleğiyle bu Kristal Işık küresinin içindedir. Bilgi Kitabı, Tüm renklerden oluşan bu Prizmal Görüntüyü Sadece Işıktan bir Alaimisema gibi Bedenin içinde Özünün Gözü gözükür şeklinde tarif etmektedir. Karena' daki Öz, Ceninin Vizyonsuz görüntüsüdür.

5.ci Evrim Boyutu, içinde bulunduğumuz  3.cü Evrim Boyutu yaşamına hiç benzemez. 5.ci Evrim Boyutu yani Karena  aslında bir Laboratuvar süreci olarak tarif edilebilir. 5.ci Evrim Boyutunda yani Karena sürecinde İnsan Bedensizdir. Saf enerji halindedir. Karena da İnsanın hücresel enerjileri, yanmaz bir enerji türüne dönüştürülür. Ve İnsan  Yedi Kat Yer Enerjisinden Yedi Kat Gök Enerjisine Işınlanarak alınır. Diğer bir ifadeyle Karena,   Ölümsüzlük ortamına geçebilmek için gerekli zihinsel ve hücresel Değişim sürecidir.

İnsan, 5.ci Evrim Boyutu sürecinde maddeden ve olaylardan uzak, sessiz sakin, olgun, bilinmezlerin verdiği heyecanlı bir bekleyiş içersindedir. Ancak tam bir teslimiyet vardır. Diğer Boyutlarda İnsan, diğer Varlıklarla birlikte bulunur, 5.ci Evrim Boyutu Karena da ise İnsan Yalnızdır. 5.ci Evrim Boyutu Karena aynen Dünya'ya gelmek için Anne karnında beklediğimiz Doğum süreci gibidir.  5.ci Evrim Boyutu Karena da  tüm Aşıların tamamlanması için geçirilen süre de (Aynen Doğum gibi) 9 ay 10 gündür.

Bilgi Kitabı'nda verilen bilgilere göre 5.ci Evrim Boyutu Karena'da 2 Durgun Zaman ve 5 Yüce Zaman yaşanmaktadır.

Durgun Zaman, Düşüncelerin durulduğu, Yoğunlukların giderildiği, Bütün menfaatlerin, menfiyetlerin, korkuların ve tabuların  yok olduğu tam bir arınma ve dinlenme ortamıdır. 5.ci Evrim Boyutuna alınan İnsan, önce 2 Durgun Zamanda, Yanmaz Enerjilerle aşılanmaktadır. Bu Yanmaz Enerjiler, 6.cı Evrim Boyutunun yaşanacağı Venüs, Merih ve Merkür Gezegenlerinin Kuşak enerjilerine rahatça girmemizi sağlamaktadır. Bu Enerji aşılarını almadan Venüs, Merih ve Merkür Gezegenlerine geçmemize olanak yoktur.

Dolayısıyla bu Aşılanma işlemleri 4.cü Boyutun sonunda ve 4.cü Boyutun yaşandığı gezegende yapılmaktadır. Yani 5.ci Evrim Boyutu süreci de, 4.cü Evrim Boyutu da mekan olarak Dünya üzerinde bulunmaktadır.

Bilgi Kitabı, Aşıların yapıldığı ortamı Dinlendirme Havuzları olarak tarif etmekte, Sh.267 de "Beşinci Boyutun İki Durgun Zamanında Dinlendirme havuzlarında Arındırılarak YANMAZ ENERJİ'lerle hem Hücreleriniz, hem de Işık Bedeniniz Aşılanarak birleştirilir."(Bakınız Bilgi Kitabı Fas.29-Sh.378) denmektedir.

2 Durgun Zaman'dan sonra gelen 5 Yüce Zaman'da alınan Enerji Aşıları ise İnsanın, 6.cı Evrim Boyutunu bitirdikten sonra, 7.ci Evrim Boyutu için sırasıyla geçeceği ve Astroit Kuşağı ötesinde bulunan 5 Gezegenin yani Plüton, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin Enerji Kuşaklarına rahatça girmesini sağlamaktadır.

 

Yüce Zamanların ilk Giriş Kapısı 5.ci Yüce Zamandır. Yüce zaman Enerji aşıları Büyükten Küçüğe doğru yapılmaktadır. İnsan önce 5.ci Yüce Zamana alınır ve Plüton Boyut Enerjileriyle aşılanır. Sonra 4.cü Yüce Zamana alınır,, Neptün Boyut Enerjileriyle aşılanır. Sonra 3.cü Yüce Zamana alınır, Uranüs Boyut Enerjileriyle aşılanır. Sonra 2.ci Yüce Zamana alınır, Jüpiter Boyut Enerjileriyle aşılanır. Sonra 1.ci Yüce Zamana alınır, Satürn Boyut Enerjileriyle aşılanır.

 

1.ci Yüce Zaman, 5.ci Evrim Boyutu Karena' nın son Kapısıdır. 5 Yüce Zaman aşılarıyla, 5 Gezegenin  Boyut Enerjileri yanında, İnsana Evrimsel ve Evrensel Bilinç kazandırılmakta, Zihinsel Gücü arttırılmakta, Hücreleri Hücresel Beyinlere dönüştürülmektedir. Karena'nın son kapısında İnsan, 6.cı Evrim Boyutunun ilk durağı olan Venüs de doğmak üzere yavaş yavaş Bedenlenmeye tabi tutulur. Ve Ölümsüzlük Boyutu denen 6.cı Evrim Boyutunun ilk Gezegeni olan Venüs'e Biyolojik Bedeniyle ışınlanarak doğar.

 

Bilgi Kitabı, 5.ci Evrim Boyutu Karenada yaşanan 2 Durgun Zaman sürecindeki renk ortamının, Şeffaf olduğunu, Bu nedenle buraya Şeffaf Boyut da dendiğini, Bundan sonra gelen Beş Yüce Zaman sürecindeki renk ortamının ise Gri olduğunu, Buradaki Siyah ve Beyaz renk karışım vibrasyonlarının, İnsanı, Evrensel Boyut Enerjilerine alıştırarak 6.cı Evrim Boyutuna doğmasına yardımcı olduğunu açıklamaktadır.

Bugünkü bilinç ve teknoloji seviyemizle, 5.ci Evrim Boyutu denen Karena da tam olarak nelerin, nasıl ve ne şekilde olup bittiğini kavramak zordur. Ancak her zaman Bizi koruyup gözeten Üst Boyutların sahip oldukları çok yüksek teknolojiyle ve Evrensel yasalar muvacehesinde, layık olan İnsanları daha Yüksek Enerjilerin içinde, Ölümsüz olarak var olabilmeleri için zihinsel ve bedensel yeniden yapılandırdıklarını anlamak lazımdır

 

Not.1- Aslında Anne Karnında geçirdiğimiz 9 ay 10 günlük süreç de Karena süreci gibidir. Zira Bilgi Kitabı Sh.212 de "Rahimdeki Cenin ne ise, onun ilk şeklini Düşünün. Şimdiki Size hiç benzer mi? İşte KARENA'daki Öz de, Ceninin Vizyonsuz Özüdür." demektedir. (Bakınız Bilgi Kitabı Fas.17-Sh.212)   Yani Anne karnındaki Cenin ne ise Karena'daki Öz de aynı görünümdedir. Anne Karnında kalınan süreç de, Evrim Öz'ümüze, Dünyada yaşaması için gerekli olan  3.cü Boyut maddelerinden yapılmış bir Beden (Elbise) giydirilmektedir. 5.ci Evrim Boyutu Karena'da ise 6.cı Evrim Boyutuna geçebilmek, 6.cı Evrim Boyutunun yoğun  enerji ortamlarında, Ölümsüz olarak var olabilmek için gerekli olan  Bedensel ve Zihinsel  aşılama ve yapılandırılmalar yapılmaktadır.. 

Not.2- AKAŞA Yayınlarından olan ve Prof. R.HERNANDEZ tarafından yazılan Andromeda'dan Gelen UFO adlı kitabın 62.ci sayfasında Uzaylı LYA, Karena' yı şöyle özetliyor. "Üstün ırklar, herhangi bir ırkın, herhangi bir bireyinin ÖLÜMSÜZLÜK ayrılacığını kazandığına inanırlarsa, bunu KLON yöntemiyle sağlıyorlar. Ancak bu yüksek düzeyli işlemi bazen ben bile anlıyamıyorum.

Maddeyi ayırdıklarını ve tarife sığmayacak kadar Bilge olan varlıkların sadece Bellekten ibaret kaldıklarını ve kendi enerjilerini yayınladıklarını duydum. Bu da tıpkı Bedenlenmeye kararlı bir Varlığın geçirmesi gereken kuluçka süresi gibi bir şey."

Not.3- İnsan 7 Boyutlu Evrim sürecinde 2 kere KARENA'dan geçmektedir. Yukarıda anlatılan ve 5.ci Evrim Boyutu denilen Karena, ilk girilen Karena'dır. 5.ci Evrim Boyutu olan Karena'ya Mikro Karena da denmektedir. 7.ci Evrim Boyutu sonunda girilen ve Heplik Boyutu dışına çıkabilmek-Hayat Boyutuna  geçebilmek için gerekli Enerji ve Aşıların alındığı Karena'ya ise Makro Karena denmektedir.

Not.4- Bir çok Ruhsal kanaldan alınan ve Bilgi Kitabı kanalından da teyit edilen bilgilere göre, 2000 yılından sonra değişen Evrim Sistemi gereğince 4.cü Boyut Evrimi ve 5.ci Boyut Evrimi yani Karena sürecinde alınmakta olan enerji ve aşılamalar, hazır olan İnsanlar için, Teknolojik Boyutun destek ve  denetiminde Dünya üzerinde yaşarken yapılmaktadır.


Yazım tarihi : 22..2.2012.

 buzkom@gmail.com