G. Dini Miraç - Bilinç Miracı - Evren Miracı :

 

*Bilgi Kitabı, Mirac’ın, bir kademe veya mevkii olmadığını belirtmekte ve

Miraç kelimesini Bilinç Aşaması olarak tarif etmektedir. İnsan Bedeni kazanıldıktan è Hakiki İnsan oluncaya kadar geçen Evrim süresine, Bilinç Evrimi denilmektedir. İnsan, Bilinç Evrimi süresince 3 Miraç yapmaktadır. Yani 3 Bilinç Aşaması geçirmektedir. Aslında bütün Evrim Boyutları iç içe bir bütündür. Birbirinden bıçak gibi ayrılmış sınırlar yoktur. Enerji yoğunlukları olarak ayırım vardır.

Aynı şekilde Bilinç Aşamalarının da sınırları, bıçak gibi keskin değildir. Nasıl Geceden gündüze, Gündüzden geceye geçilirken birden bire aydınlık veya karanlık olmaz, önce karanlık aydınlığa veya aydınlık karanlığa yavaş yavaş dalar, kademeli bir Alaca Karanlık veya kademeli bir Alaca Aydınlık olduktan sonra gerçek Karanlık veya Aydınlık ortaya çıkar. Miraç ayırımında da, yani Bilinç aşamalarında da, Evrim Boyutlarında olduğu gibi keskin sınırlar yoktur, Sınırlar birbirlerinin içine bir eldiven gibi dalış halindedir. Bilgi Kitabı, Bizlerin algılaması için Evrim Boyutlarını ve Bilinç Aşamalarını bölümlere ayırarak anlatmaktadır.

Hakiki İnsan oluncaya kadar yaşanan Bilinç aşamaları yani Miraç'lar 3 tür.

1. Miraç - Dini Miraç' tır.

2. Miraç - Bilinç Miracı' dır.

3. Miraç - Evren Miracı’ dır.

 

1.Miraç  = Dini Miraç'tır.

Dini Miraç, Dini Doyumdur. Din yoluyla arınmadır. Yedi kat yer bilgisi alınarak Dinsel Öğretilerin özü kavranır. Yedi kat yer bilgisi = İrşat ve tekamüldür. Yedi kat yer bilgisi, 1.ci 49'un yansımasıdır. Yani İlahi Mevcelerdir. Yedi kat yer bilgisi, Mutlak Zamana kadar olan bir Bilinç kazanmadır. Bu bilgiler 3.cü Evrim Boyutunda alınmaya başlanır, 4.cü Evrim Boyutunda Dini Miraç tamamlanır. Dini Miraç, Arş’a açılan ilk kapıdır.

Bu yolda ilk yürüyüş önce Tanrı kavramı ve Tanrı Yasaları ile olmaktadır. Kutsal Kitapların frekans ve bilgileriyle, İnsanlar, ahlaki kaideler, sevgi ve saygı öğrenir. Cehennem korkusu, cennet isteğiyle Tanrısına sığınarak, dualara sarınarak, Tanrının Cemal yüzüyle ve Rahim akımlarıyla arınır. İnsanlar Disiplin altına alınır. Bu disiplin, İnsanın İnsana saygısı ve sevgisi ile oluşturulan bir metottur. Dini Bilgiler önce şekilsel ibadetle, sonra öz ibadetiyle çekilen kozmik akımlarla, İnsanı negatiflerden (Hırs, kin, nefret, kıskançlık, gurur, ego, şiddet vs.) arındırır. İyi niyet, hoşgörü, tevazu, sabır, sevgi ve saygı kazandırır. Kutsal Kitapların, şekilsel değil içsel öğretilerini kavramak Dini Miraç’tır.

Kutsal Kitapların hedefi, İnsanları Dini Doyuma ulaştırmaktır. Dini doyum demek, Kutsal Kitapların indirildiği 9.Evrim Boyut enerjilerini almak, bu Enerjileri zihinsel ve hücresel olarak absorbe etmek, bu enerji ve frekansa paralel olan bilgileri idrak ederek Bilinç aşaması yapmaktır. Dini Miraç = Evrim Miracı, Şuur Miracı ve Bilgi Miracı  olmak üzere kendi içinde  3 aşamada tamamlanır.

 

2. Miraç = Bilinç Miracı'dır.

Yedi kat Gök Bilgisi, 4.cü Evrim Boyutunda alınmaya başlanır ve 5.ci Evrim Boyutunda tamamlanır. Yedi kat Gök Bilgisi = İlim ve Bilimdir. Yedi kat Gök Bilgisi, 2.ci 49'un yansımasıdır. Yani Semavi Mevcelerdir. Yedi kat Gök Bilgisi, Din Ötesi bilgilerdir. İlim ve Bilimle gerçekler kavranır. İnsan kendini tanır, Öz’üne ulaşır. Acabalardan kurtulur. Hakiki biat’a varır. Egolardan, tabulardan, korkulardan, tutkulardan, şekilcilikten sıyrılır. Din ötesi Hakikatlerin kapılarını tek tek açar.

5.ci Evrim Boyutu Karena’dır. 5.ci Evrim Boyutunda, iki durgun zaman, beş yüce zaman mevcuttur. Bu enerjilerle ışık bedenimiz ve genlerimiz aşılanır. Buradan Ölümsüzlük boyutu olan 6.cı Evrim Boyutuna Bilinç Miracı yapılarak geçilir. Bilinç Miracı yapılarak 6.cı Evrim Boyutuna geçiş, Hakiki Miraç'tır. Din Kitaplarında bahsedilen Miraç budur. Bilinç Miracıyla Düşünce hızımız, Evrensel Boyutları aşabilme gücü kazanmaktadır. Bilgi Kitabında bahis edilen Düz piramitten, Evrensel Ters piramite geçiş budur.  Bilinç Miracıda kendi içinde, Öz Bilinç Miracı, Söz Bilinç  Miracı ve Göz Bilinç Miracı  olmak üzere 3 aşamada tamamlanmaktadır.

 

3. Miraç - Evren Miracı’ dır.

Yedi kat Evren bilgisi, 6.cı Evrim Boyutunda alınmaya başlanır ve 7.ci Evrim Boyutta tamamlanır. 3 kat Evren bilgisi 6.cı Evrim Boyutunda alınır. 4 kat Evren bilgisi de 7.ci Evrim Boyutunda alınır ve Yedi kat Evren bilgisi idrak edilir. Yedi kat Evren bilgisi = Düzen ve Nizamdır. Yedi kat Evren bilgisi 3.cü 49’un yansımasıdır. Yani Hakikatin Aynasıdır. Burada artık Dinlerin hükmü yoktur. Yedi kat Evren bilgisi, Evrensel Hakikatlerdir. Evrensel Hakikatler, değişmeyecek olan Evrensel gerçeklerdir.

Yedi kat Evren bilgisi, Yüce Mekanizmanın ve Planın idrakidir. Evrensel Nizamın bilincine ulaşmaktır. Heplik içinde Hiçliğin idraki, Yokluk içinde Benliğin keşfidir. Evrensel Hiyerarşiyi kavramak, Bütünün Nizam ve Düzenini anlamak ve ona gönülden uymaktır. Bütüne teslim olmaktır. Sonsuz Sabır, Sonsuz Sevgi ve Sonsuz Hoşgörüyle gidilen bu yol, 3 maymun felsefesiyle yani Gördüğünü görmezden, Duyduğunu duymazdan, Bildiğini bilmezden gelince noktalanır. Bu noktada artık Öz, Göz, Söz  Birdir ve Bütündür. Evren Miracı da, Düşünce Aşma Miracı, Zamanı Aşma Miracı ve Kendini Aşma Miracı olmak üzere kendi içinde 3 aşamada tamamlanmaktadır.

Bilinç Evrimini yolunda yol almakta olan İnsan, 3 Miracı 9 aşamada tamamlayarak, Evrensel Şuur ve Evrensel Bilinç kazanır.  Hakiki İnsan yani Kamil İnsan olarak Rabsal Boyutlara ve Ölümsüz reel yaşamlara geçiş izni alır.


Yazım tarihi : 22..06.2011

 buzkom@gmail.com