18 katmanlı  Dünya Evrimi :

Ulu Gücün Düşünce Okyanusu'nun tüm Gücü Işık Evren'e yansır. Işık Evren yani Hiçlik Boyutu, Bilgi ve Enerjilerin Ana kaynağıdır.  Işık Evren 9 kat Bilgi ve Enerji Katmanıdır. 7 Yansıma  kanalı vardır. Gürz içine yansıma yapan tüm Sistemler Işık Evrendedir. Işık Evrenin Tüm Bilgi ve Enerjileri  4 Katman'dan 7 Yansıma kanalı olarak Kadir Enerji Odağına yansıtılır. Kadir Enerji  Odağı Hayat Boyutu'nda yani Yaradan Boyutundadır.

Yaradan Boyutu da, Kadir Enerji Boyutuna yansıtılan Tüm Bilgi ve Enerjileri 4 katman 7 Yansıma kanalı olarak Omega Boyutuna yansıtır. Omega yoğun Enerji kütlesidir. Aracısız temas edilemez. Aracılığı Birleşik İnsanlık Realitesi ile Altın Galaksi İmparatorluğu sağlar.

Omega Boyutunun Bilgi ve Enerjileri yine 4 Katman ve 7 Yansıma kanalı olarak Delta Boyutuna yansıtılır. Delta Boyutu da tüm Enerji ve Bilgileri yine  4 katman ve 7 Yansıma kanalı halinde Planın Güneşlerine yansıtır. II. Evrende bulunan Büyük Beyaz Parlak, Planın Güneşlerinden biridir. Planın Güneşleri de Bu Enerji ve Bilgileri Sirius, Orion, Satürn gibi Gürz içindeki Evrim Boyutlarına aktarır.

Planın Güneşleri tarafından Gürz içindeki Boyutlara ulaştırılan Enerji ve Bilgiler, Evrim Boyutlarında Görevli  Ruhsal ve Rabsal Düzen'lerin mevcut Planlarına uygun, ayrı ayrı ve doze edilmiş olarak, yani Birleşik Kap nizamına göre yani Her Evrim Boyutunun ihtiyacına göre Evrim yolundaki Varlıklara, 4 Katman ve 7 Yansıma kanalı şeklinde yansıtılır.

Aslında yansıtılan tüm Enerji ve Bilgiler her zaman 4 Katman 9 kanal halindedir. Yalnız sadece ilk 7 kanal  Evrim yolundaki Varlıklara yansıtılır. Onlarda aldıkları kadar Enerji ve Bilgiyi yakın çevrelerine yansıtırlar. 7 katman halinde yansıyan Enerji ve Bilgiler, İnsanlığı Nizamın şuuruna hazırlar.

Son iki kanal yani 8.ci ve 9.cu kanal Enerji ve Bilgiler ise yansımaz. 8.ci ve 9.cu Katman Enerji ve Bilgiler İnsanlığı Evrensel Bütünün Bilincine ulaştırır. Evrim yolundaki Varlıklar, kendi idrak ve bilinçleri derecesinde bu enerjileri çekerek ulaşırlar. Bu Enerji ve Bilgileri  kişi de birikicidir. Çevrelerine yansıtamazlar.

Son Siklusu yaşayan Dünyamıza, Hızlı Evrim Programı gereğince 3 asır sürecek Kozmik Çağlar boyunca aracılar kaldırılarak Omega Enerji ve Bilgileri direkt olarak açılmış bulunmaktadır. Bu Enerji ve Bilgiler,  Evrim yolundaki Varlıklar tarafından alınabilirse 1000 yıllık Evrimi 1 günde yaptıracak güçtedir. İşte Bilgi Kitabı bu Enerjileri İnsanlığa Kontrollü olarak aktarmakta, tedrici yükselme sağlamaktadır.

Dünya, üzerinde yaşayan Varlıkları, Kamil bir İnsan olarak Hakiki İnsanlık Katına çıkarmayı hedef edinen bir Okuldur.  Kamil İnsanlık yolunda yani Hakiki İnsan olmak için çeşitli yaşamlarla aldığımız eğitim ve öğretime de EvrİM denmektedir. 

 

Dünya Evrimi, Allah'ın Birliğini temsil eden Ruhsal ve Rabsal  Düzenlerin, İnsanlığa yol göstermesi, eğitmesi ve denetlemesi yoluyla yaptırılmaktadır.

 

Ruhsal Düzenden İnsanlığa yansıtılan bilgi ve enerjiler, İnsanlığı irşat edici, yönlendirici, geliştirici, pozitif ve doğru bilgilerdir. Rabsal Düzen bilgi ve enerjileri ise imtihan edici, denetleyici ve şaşırtarak hakikati bulduran bilgilerdir.

 

9 Katman halindeki Omega Boyut Enerjileri Ruhsal  Düzen ve Rabsal Düzen  tarafından doze edilerek 9  katman halinde Evrim yolundaki Varlıklara yansıtılmaktadır. Yani  Rabsal Düzen Evrimi 9 katmandır. Ruhsal Düzen Evrimi de 9 Katmadır. Dünya Evrimini bitirebilmek için Ruhsal ve Rabsal Düzenlerden yansıtılan tüm katman enerjileri absorbe etmek lazımdır. Yani Dünya Evrimi 9+9=18 katman Enerjilerin alınması ve bu enerjilerin tekabül ettiği  bilgi,bilinç ve idrak seviyesine ulaşarak yapılmaktadır.

 

18 katmanın her Katmanı, 4 enerji kademesi halindedir. Yani 9 Katmanlı Ruhsal Düzenin enerji seviyesi 9x4= 36 Enerji seviyesindedir. 9 Katmanlı Rabsal Düzein Enerji seviyesi de  9x4= 36 enerji seviyesidir. 18 Katmanın toplam Enerji seviyesi ise 18x4=72 enerji seviyesidir.

 

18 Katmanın bütün katman enerjilerini absorbe ederek Hakiki İnsanlık Seviyesine ulaşan bir İnsan 36+36=72 Enerji seviyesindeki frekansa ve bu frekansın tekabül ettiği Bilgi ve Bilince sahip olmaktadır.

 

Yani Dünya Evrimi, Ruhsal ve Rabsal Düzenlerin toplam 18 katman halinde İnsanlara yansıttığı  Bilgi ve Enerjilere katman katman ulaşılarak yapılmaktadır. Dünya Evrimi, Dünya'da başlamakta (sırasıyla)  Venüs, Mars, Merkür, Plüton, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Satürn Gezeninde bitmektedir. Satürn, 18. Katman ve 72 enerji seviyesidir. Bu Katmana Hakiki İnsanlık Katı denmektedir.

 

18 Katman ve 72 enerji seviyesi Gürz içi Evrimin yani Heplik Boyutu Evriminin sonudur. Bundan sonraki 19.Katman ve 76 enerji seviyesi olan katman, Hayat Boyutu'nun yani Rabsal Mekanizmanın giriş kapısıdır.

 

Not. 76 enerji seviyesi halihazır Dünya İnsanlığının çekebileceği Enerji seviyesidir. İlerleyen zamanlarda, Dünya İnsanlarının Bilgi ve Bilinçleri arttıkça  Bu enerji seviyesi de arttırılacaktır. Zira  4 katman halindeki Omega Enerjilerinin her bir katmanının enerji seviyesi aslında 76 enerji seviyesindedir. Yani Toplam Omega Enerjilerin gücü 4X76=304 Enerji Seviyesindedir. Halen Dünya İnsanlarının sarsılmaması için her bir katman Enerji seviyesi dörde bölünerek yansıtılmaktadır.

 

Aşağıdaki Tablodan görüleceği üzere, 18 Katman olan Dünya Evrimi  aslında  9 katman halinde yapılmaktadır. Zira  9 katmanlı Ruhsal Düzen ve 9 katmanlı Rabsal Düzen enerjileri, Evrim yolundaki Varlıklara müşterek olarak, eş zamanlı yansıtılmaktadır.

 

Ruhsal Düzenin 1.ci katmanı, Rabsal Düzenin 10.cu katmanı ile birlikte, aynı zamanda yansıtılmaktadır. Dolayısıyla Ruhsal Düzenin 1.ci katman enerjilerini absorbe ederken Varlık, aynı zamanda Rabsal Düzenin 10.cu katman enerjilerini de absorbe etmektedir. Bu şekilde  toplam 18 katman halindeki Ruhsal ve Rabsal Düzen enerjileri, Evrim yolundaki Varlıklar tarafından kademe kademe yükselerek  9 katman içinde alınmakta ve  Hakiki İnsanlık Katmanına ulaşılmaktadır.

 

Özetlersek, 18 katmanlı Dünya Evrimi, Güneş Sistemimiz içindeki 9 Gezegende Beden kazanılarak, 9 Katman Ruhsal Enerjiler ile 9 katman Rabsal enerjileri kademe kademe 9 katman halinde absorbe ederek, 7 Evrim Boyutu'nda tamamlanmaktadır.

 

7  Evrim Boyutunda tamamlanan Dünya Evrimi, aslında 9 Evrim Boyutu halindedir.

1.ci,2.ci, 3.cü Evrim Boyutu Dünya'dır. 4.cü Evrim Boyutu Cennet'dir. 5.ci Evrim Boyutu Karena'dır. 6.cı Evrim Boyutu Ölümsüzlük Boyutudur. 7.ci Evrim Boyutu Hakiki İnsanlık Katı'dır. 8.ci Evrim Boyutu Ruhsal Boyuttur. 9.cu Evrim Boyutu ise Rabsal Boyuttur.

 

8.ci Evrim Boyutu olan Ruhsal Boyutun 9 katmanlı Enerjileri ile 9.cu Evrim Boyutu olan Rabsal Boyutun 9 katmanlı enerjilerinin tümü, 7.ci Evrim Boyutu sonuna kadar Evrim yolundaki Varlıklara yansıtıldığı için Dünya Evrim 7.ci Boyutta yani Hakiki İnsanlık katı'nda bitmiş olmaktadır.

 

1,2,3,4 ve 5.ci Evrim Boyutları mekan olarak Dünyamızda yaşanmaktadır. 6.cı Evrim Boyutu sırasıyla Venüs,Mars ve Merkür  Gezegenlerinde bedenlenerek yapılmaktadır. 7.ci Evrim Boyutu ise sırasıyla Plüton, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Satürn Gezegenlerinde yaşanarak bitirilmektedir. Hakiki İnsanlık Katı Satürn'dür.

 

 

 

Not.1- Ruhsal Boyut Enerjileri Düşünce yoluyla, Rabsal  Boyut Enerjileri ise hücresel yolla alınmaktadır. Her konu üzerinde, geniş kapsamlı ve detaylı düşünce zincirleri kurar, sorar, araştırır, okur, analiz ve sentezler yapar, kararlarımızı, akıl, mantık ve şuurla  vererek tatbikata alırsak, o kadar çok Ruhsal enerji çekeriz. Ne kadar çok Doğa'ya çıkarsak, Bedenimizi yaşadığımız çağın ilmi prensiplerine göre aktif tutar ve korursak, beslenmemizi sebze, meyve, balık vs gibi doğal yiyecek ve içeceklerle yaparsak, artan Rabsal enerjileri alır, hücresel frekansımızı o kadar yükseltiriz.  Frekansımız yükseldikçe daha çok Ruhsal ve Rabsal Enerji çekeriz. Her katmanda Ruhsal ve Rabsal enerjilerimizi eşitlediğimizde  o Katmanın Evrimi biter. Bir üst katmana geçeriz.

 

Not.2- Her Bilgi, frekansı kadar Enerji taşır. Her Enerji de gücü kadar Bilgi açar. Enerji ve Bilgi yükseldikçe, birbirini biteviye zincirleme arttıran etkenlerdir. Güneş Sistemimizin yörüngesi icabı girilen yüksek enerjili ortamlar (Foton kuşakları,  Radyasyon sahaları, Manyetik alanlar, Kozmik akımlar vs.) nedeniyle Dünya'ya gelen ENERJİ'ler yükseldikçe, zihinsel ve hücresel frekanslar artmakta, artan frekans daha fazla bilginin idrakini sağlamakta, Bilginin idraki ise hücresel frekansı arttırmakta, frekansı yükselen hücre daha fazla Enerji absorbe etmektedir. Bu süreç devamlı olarak birbirini iterek, bilgi, idrak ve enerjinin yükselmesini sağlamaktadır.

 

Not.3- İçinde bulunduğumuz zamanda Dünya Evrim Planı değişmiştir. Reenkarnasyonlar sona ermiştir. Son haklarımızı kullanarak değişik evrim planlarına geçmek için imtihanlarımızı veriyoruz. Şu anda tüm Dünya 5.ci ve 6.cı Boyut enerjileriyle aşılanmaktadır. Lütfen sonsuz Hoşgörü, sonsuz Tevazu, sonsuz Sevgi ve Saygı cümlelerini  beynimize ve hücrelerimize kazıyalım. Özverili olalım, Almadan verelim, Özümüz, Sözümüz, Gözümüz Bir olsun. İnsanlığa ve Mevcudata hizmetin ibadet olduğunu  her fırsatta hatırlayalım.

                               


Yazım tarihi : 07.03.2010

buzkom@gmail.com