E. 1.ci Tekamül Kotu ve 2.ci Tekamül Kotu :

 

Bilgi Kitabı (Tedriç nizamına uygun olarak) ilk fasiküllerde Bilinç Evrimini fazla detaya girmeden, daha genel açıdan 1.ci Tekamül Kotu ve 2.ci Tekamül Kotu olarak anlatmaktadır.

 

Bilinç Evrimi  3.cü Evrim Boyutuna ulaşıp İnsan Bedeni kazanıldıktan sonra 7.ci Evrim Boyutu sonuna kadar olan Evrim sürecidir. Bilinç Evriminden sonra Heplik Boyutu Evrimi bitirilir ve Hayat Boyutu'na geçme hakkı kazanılır.

 

Tedriç Nizamı ise Evrensel gerçeklerin, yaşanan zaman bilincine uygun olarak, yavaş yavaş, sindire sindire açıklanmasıdır ki bu bir Evrensel bir Nizamdır. Hiçbir Evrensel Gerçek direkt ve açık olarak yansıtılmaz. Toplum Bilinci, açıklanacak bilginin frekansına yaklaştıktan sonra Bilgiler, daha net ve açık  olarak topluma yansıtılır. Bu şekilde insanların düşünmesi, araştırması, analiz ve sentezler yapması, şartlanmış bilinç duvarlarını delerek, frekanslarını yükseltmesi, böylelikle açıklanacak bilgi ve gerçeklerin toplum tarafından anlaşılması-idrak edilmesi  hedeflenmektedir.

 

1.ci Tekamül Kotu :

Rabbin, Dünya'ya açılan bilgi kanalı Alfa Kanalıdır. Alfa Kanal bilgileriyle yeşermek, yetişmek ve arınmak, 1.ci Tekamül Kotunun yoludur. Alfa Kanalının simge rengi Beyazdır. Arınmayı temsil eder. Alfa Kanal bilgileri, Dinsel Bilgiler ve Dinsel Doktrinlerdir. Rabbin Önerileri ve Göksel Emirlerdir. İnsanlar, Göksel Emirlerle, Dinsel Bilgilerle, Yüce Alemden gönderilen yol göstericilerle, yani Azizler, Veliler ve Nebilerle aydınlanırlar. Dualar ve ibadetler yoluyla çekilen Kozmik Enerjilerle arınırlar, hulusu kalple Tanrısal Bilince ulaşırlar.

1.ci Tekamül Kotu , Tanrının Cemal Düzenidir. Göksel Emirlere uyularak, Tanrıya biat edilir. Dua ve ibadetlerle, Tanrının korumasına girilir, Kalb-i huzura ulaşılır. Tanrı sizi kollar, gözetir, yetiştirir, arzularınızı yerine getirir. Bu şekilde Tanrısal Bilinç zihinlere yerleşir. İnsan, Tanrısal Bütünlük ve Tanrısal Bilinç kazanılır.

1.ci Tekamül Kotu, Dini doyumdur. Kalb-i  zikirdir. Gönül seccadesinde ibadet etmeyi öğrenmektir. Kendinle barış olmak, İyi Niyet ve Hoşgörü sahibi olmak, karşılıksız sevmek, karşılıksız vermek, karşılıksız paylaşmaktır. Görüp görmemek, Sezip söylememek, İşitip duymamaktır. Eline, beline ve diline hakim olmaktır. Bu Bilgilerin hepsine 7 kat Yer Bilgisi denmektedir. 7 kat Yer bilgisi, İrşat ve Tekamüldür. 1.ci Tekamül Kotunda, 7 kat yer bilgisi öğrenilir ve idrak edilir. Bilinç olarak tatbik edilir. 1.ci Tekamül Kotunda, ayrıca 7 kat Gök bilgisi tanıtılır. 7 kat gök bilgisi, İlim ve Bilimdir.

1.ci Tekamül Kotu'na, Düz Üçgen Evrimi de denmektedir. 1.ci Tekamül kotu, 3.cü Evrim Boyutundan 6.cı Evrim Boyutuna kadar (6.cı Evrim Boyutu dahil) yapılan Bilinç Evrimini kapsamaktadır. Bu Evrim, Dünya,Venüs, Mars ve Merkür Gezegenlerinde yaşanarak yapılmaktadır.

Not. Bilinç Evriminin tamamlanması için, 7 Kat Yer bilgisi, 7 Kat Gök Bilgisi ve 7 Kat Evrensel Bilginin idrak edilmesi lazımdır. Bilgi Kitabı, Bütün mevcudatın ve Bütün Kozmos'un içinde bulunduğu Bütüne, Gürz = Atomik Bütün demektedir.1 Atomik Bütün de 3 Ana Boyuttan oluşmaktadır. Bunlar 1.Heplik Boyutu, 2.Hayat Boyutu, 3.Hiçlik Boyutu'dur. Her Boyut da 49 yansıma katmanından oluşmaktadır. Her yansıma katmanının enerjisi, frekansı, sesi, rengi ve bilgisi değişiktir. Özetle, Heplik Boyutu 49 Bilgi katmanıdır. Hayat Boyutu 49 Bilgi Katmanıdır. Hiçlik Boyutu 49 Bilgi Katmanıdır.

Heplik Boyutu Bilgilerine Yer Bilgileri denir.İrşat ve Tekamül Bilgileridir. Hayat Boyutu Bilgilerine Gök Bilgileri denir. İlim ve Bilimdir. Hiçlik Boyutu Bilgilerine Evrensel Bilgiler denir. Nizam ve Düzendir. Heplik Boyutu Evrimini yani Bilinç Evrimini bitirebilmek için, 3 Boyutun 49 ar Katman Bilgisinin ilk 7 katman Bilgilerinin  idrak edilmesi lazımdır.

 

2.ci Tekamül Kotu : Beta Kanal bilgileriyle yapılır. Evrensel Bilgilerdir. İlim, Bilim, Uzay ve Teknolojik Bilgilerdir. Beta Kanalının simge rengi Siyahtır. Uzayı temsil eder.  Arş kotudur. Ölümsüzlük başlar. Kat-ı mükemmeliye denilen Hakiki İnsanlık katı’nı içine alan Evrim yoludur. Bütünün Şuuru, Nizamı ve Düzeni idrak edilir.

Ters üçgen Evrimi de denir. Tanrının Celal  Düzenidir. Bilinçler, İnsanlar ve olaylar zinciriyle  imtihan edilir. Gerçek Bilgi ve Bilinç seviyeleri kotlanır. 7 Kat Gök Bilgisi idrak edilir. 7 kat Evren Bilgisi tanıtılır ve idrak edilir. Bütünleşme ve birleşme nizamıdır. Bütün Dinler ile birleşmedir. Bütün Mevcudat ile bütünleşmedir.

İnsanlığa ve mevcudata, hizmet ve yardım yoludur. Vahdet-i Vücut ortamıdır. Yunus Bilincine ermektir. Mevlana Bilincine ulaşmaktır. Atatürk Bilincine varmaktır. Hakiki insanlık katıdır. Kamil İnsanlıktır.  Akıl, Mantık ve Gönül öndedir. Bilgi ve Bilinç öndedir. İlim ve Bilim öndedir. Bütüne Hizmet öndedir. Tevhit-Birlik Bilinci öndedir. Öz'den gelen Sonsuz hoşgörü, tevazu, saygı ve sevgi öndedir.

2.ci Tekamül Kotu Evrim sürecinde ölüm yoktur. 2.ci Tekamül Kotu Evrimi, 7.ci Evrim Boyutuna denktir. 2.ci Tekamül Kotu Evrimi sonunda Kamil İnsan-Hakiki İnsan olunur, Ruhsal Enerjimize sahip çıkılır ve Ruhsal Enerjiye bağlantımızı sağlayan gümüş tel bağımız kesilir.  2.ci Tekamül Kotu Evrimi, Astroid Kuşağı dışındaki 5 Gezegende yani geçiş sırasıyla Plüton, Neptün, Jüpiter, Uranüs ve Satürn de yaşanarak yapılmaktadır.

2.ci Tekamül Kotu bitirildikten sonra Bakalorya imtihanı için tekrar Dünya'da kapalı şuur ile beden kazanılır. Başarıyla yapılan İnsanlığa ve Mevcudata hizmet görevinden sonra Karena'dan geçilerek gerçek ölümsüzlük boyutuna geçilir. Sonsuz şuura ve Sonsuz yaşama dalınır. Yani Heplik Boyut Evrimi bitirilerek Hayat Boyutuna geçilir. Buraları Hakikatin Aynası ve Ölümsüzlük  Ortamıdır. Bilgi Sonsuzdur.Tekamülde sonsuzdur. Sadece Evrim bitmiştir. Gerçek ölümsüz Beden kazanılmıştır.

 


Yazım tarihi : 29..11.2011

 buzkom@gmail.com