D. Yatay Evrim ve Dikey Evrim :

 

1- Yatay Evrim :

 

Dinsel Bütünlük Evrimidir. Dini doktrinlerle, İnsan Tanrısal Bilince ulaştırılır. Tanrısal bilinçle, Kozmik akımlarla, programlanarak gönderilen yol göstericilerle, yani velilerle, alimlerle, peygamberlerle, İnsan negatiflerinden arınır, ahlaki ve insani değerleri yükselir. Sosyal, İlmi ve fikri gelişme sağlanır. Yatay Evrimde, 7 kat yer bilgisi tanıtılır ve idrak edilir. 7 kat yer bilgisi, irşat ve tekamüldür. Ayrıca 7 kat Gök Bilgisi tanıtılır. 7 kat gök bilgisi, ilim ve bilimdir. Yatay Evrime, Düz Üçgen Evrime de denir, Tanrının Cemal Prensibiyle Evrim de denir. Yatay Evrimde, arınılır

 

Güneş Sistemimiz içindeki gezegenlerin, Güneşe yakınlık durumlarına göre yörünge sıralanışları şöyledir. 1.Merkür (Utarit), 2.Venüs, 3.Dünya, 4.Mars (Merih), Mars'tan sonra küçük meteorlardan oluşan Astroid kuşağı yer alır. Astroid Kuşağının dışından itibaren 5.Jüpiter, 6.Satürn, 7.Uranüs, 8.Neptün, 9.Plüton yer alır. Yatay Evrim, Asroid Kuşağının içindeki 4 Gezegende, yani sırasıyla Dünya, Venüs, Mars ve Merkür üzerinde yaşanarak yapılır.

 

Evrim, ilk var olduğumuz noktadan başlar, geldiğimiz yerden çıkış yapana kadar devam eder. Bizim Güneş Sistemimizde Evrime ilk giriş yeri Dünya'mızdır. Dünya'mıza mikro enerji olarak girilir. 1.ci Boyut, 2.ci Boyut ve 3.cü Boyut Evrimleri Dünya'mız üzerinde iç içe yaşanır. 4.cü Boyut Evrimi de içsel Dünya'da yaşanır. 5.ci Evrim Boyutu Karena ise bir Laboratuvar ortamıdır. Burada Evrim Özüne, enerjisel ve hücresel aşılamalar yapılır.

 

Dünya üzerindeki İlahi-Tanrısal Evrimini tamamlayan İnsan, Karena'daki aşılamalardan sonra ışınlanarak 6.cı Evrim Boyutu yaşamının ilk Gezegeni olan Venüs'te beden kazanır. Yani Dünya'dan Venüs'e ışınlanarak geçilir. Daha sonra Mars'a, daha sonra Merkür'e geçilir.  Merkür, 6.cı Evrim Boyutunun ve Yatay Evrim'in son gezegenidir. 6.cı Evrim Boyutunda Dünya'da alınan Dini Bilgilerden daha değişik Dini Bilgiler alınır. 6.cı Evrim Boyutundan sonra Dini temalar son bulur. 6.cı Evrim Boyutunda ölüm yoktur. Ancak Ruhsal Enerjiyle olan gümüş tel bağımız devam etmektedir. .

 

 

2- Dikey Evrim :

 

6.cı Evrim Boyutunun son gezegeni olan Merkür Evriminden sonra İnsan, 7.ci Evrim Boyutunun ilk Gezegeni olan ve Astroit kuşağı'nın dışında bulunan Plüton Gezegenine ışınlanarak  Beden kazanır. Kazandığı Fiziksel Beden, bulunduğu Gezegenin Fiziksel yapısına uygun yüksek frekanslı maddelerden oluşur.

 

7.ci Evrim Boyut Evrimi, Astroid Kuşağı dışındaki 5 Gezegende aşağıdaki sırayla yaşanarak yapılır. Bunlar, Önce 1.Plüton, sonra 2.Neptün, sonra 3.Jüpiter, daha sonra 4.Uranüs, son olarak da 5.Satürn'dür. 7.ci Boyut Evrimine Dikey Evrim denir. Dikey Evrime, Ters Üçgen Evrimi de denir. Tanrının Celal Prensibiyle Evrim de denir. 7.ci Evrim Boyutunda da ölüm yoktur. 7.ci Evrim Boyutu sonunda Ruhsal Enerjimize sahip çıkılır ve Ruhsal Enerjiye bağlantımızı sağlayan gümüş tel bağımız kesilir.

 

Dikey Evrimde, İlim, bilim ve Evrensel Bilgiler öğrenilir. 7 kat Gök Bilgisi idrak edilir. Ayrıca 7 kat  Evren bilgisi tanıtılır ve idrak edilir. 7 kat evren bilgisi, Düzen ve nizamdır. Dikey Evrimde, arındırılır.

 

Dikey Evrimden sonra Bakalorya imtihanı için tekrar Dünya'da kapalı şuur ile beden kazanılır. Başarıyla yapılan İnsanlığa ve topluma hizmet görevinden sonra Karena'dan geçilerek gerçek ölümsüzlük boyutuna geçilir. Sonsuz şuura ve Sonsuz yaşama dalınır. Yani Heplik Boyut Evrimi bitirilerek II.Evren'e yani Hayat Boyutuna geçilir. Buraları Hakikat Boyutlarıdır. Bilgi Sonsuzdur.Tekamülde sonsuzdur. Sadece Evrim bitmiştir. Gerçek ölümsüz Beden kazanılmıştır.

 


Yazım tarihi : 22..09.2011

 buzkom@gmail.com