7.ci Evrim Boyutu : HAKİKİ İNSANLIK KATI'dır.

 

6.cı Boyut Evrimini bitiren İnsan, Astroit kuşağının ötesindeki Plüton Gezegenine ışınlanarak anında Bedenlenir. Sahip olduğu Fiziksel Beden bulunduğu Gezegenin Fiziksel yapısına uygun yüksek frekanslı maddelerden oluşmaktadır. 7.ci Boyut Evrimi, Astroid kuşağının ötesindeki 5 büyük Gezegende yapılan Evrimdir.

 

7.ci Evrim Boyutu önce PLÜTON da, sonra NEPTÜN de, sonra URANÜS te, sonra JÜPİTER de sürdürülür. Son olarak da SATÜRN'e geçilerek 7.ci Boyut Evrimi bitirilir.

Bu Gezegenlerde neler yapılır, ne kadar kalınır, nasıl bir yaşam vardır. Bu Konuda Bilgi Kitabında açık bir bilgi yoktur. Ancak

 

Bilgi Kitabı Fas.31-Sh.403 de "Bizlere Uzaylı diyen Dünyalı kardeşlerimiz Bizleri muhayyilelerine göre değerlendirmekte ve değişik şekiller ile simgelemektedirler. Aslında Bizler de Sizler gibi aynı etli, canlı ve Sizlere benzeyen ( kendimizi methetmek gibi olmasın ama) çok daha İnsancıl, Hoşgörülü, Sevecen ve daha Tahammüllü Dostlarız." denmektedir.( Bakınız Bilgi Kitabı Fas.31-Sh.403 )

 

Bilgi Kitabı Fas.33-Sh.440 da

"4 - Güneş Sisteminizdeki bazı Gezegenler ölü bir Gezegendir. Ancak oralarda Sizlerin bilmediğiniz Ortam şartlarına göre Yasamlar vardır.

5 - Bazı Gezegenler üs olarak kullanılır. Oradaki yasam karınca yuvaları gibi

Gezegenin içindedir.

 

6 - İleri uygarlıklar kendilerini çok güzel sislemektedir. Uydularınızı ve füzelerinizi

gönderdiğiniz bölgelerde bazen Sizlere boş vizyonlar gösterilmektedir.

 

7 - Her gördüğünüz şeyi Hakikat gibi görmeyin. Ummadığınız an Bilim dışı bulgular

ile karşılaşabilirsiniz.

 

8 - Dünya koşullarına göre Yaşam olmadığını sandığınız Gezegenlerde o Ortamın

şartları ve ısıları kolayca denetim altına alınabilir.

 

9 - Bu çok kolay yapılan bir metottur. Bu şekilde birçok Gezegenlerde üslerimiz

mevcuttur." denmektedir.( Bakınız Bilgi Kitabı Fas.33-Sh.440 )

 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı üzere  Güneş Sistemimizdeki bütün Gezegenlerin üzerinde veya içinde yaşamlar mevcuttur. Hangi Gezegende bulunuluyorsak, o Gezegenin maddelerinden yapılmış ve bugünkü fizik bedenlerimize benzer, ölümsüz biyolojik bedenlere  sahip olunmaktadır. Plüton da da, Neptün de de, Uranüs te de, Jüpiter de de, Satürn de de, henüz Dünya bilinci ile algılayamadığımız, ileri  Medeniyetler ve  yüksek seviyeli Teknolojik Yaşamlar  bulunmaktadır.

 

Bilgi Kitabı, 7.ci Evrim Boyutunda, 7 Kat Evren bilgisinin öğrenilip idrak edildiğini açıklamaktadır. 7 Kat Evren Bilgisi Evrensel Gerçekler ve Evrensel Hakikatlerdir. 7 Kat Evren Bilgisi, Bütünün değişmeyen ve değişmeyecek olan Nizamı ve Düzenidir. 7 Kat Evren Bilgisi, 49 katmandan oluşan Işık Evrenden-Hiçlik Boyutundan yansıyan ilk 7 katman  Bilgileridir.

Not. Bilinç Evriminin tamamlanması için, 7 Kat Yer bilgisi, 7 Kat Gök Bilgisi ve 7 Kat Evrensel Bilginin idrak edilmesi lazımdır. Bilgi Kitabı, Bütün mevcudatın ve Bütün Kozmos'un içinde bulunduğu Bütüne, Gürz = Atomik Bütün demektedir.1 Atomik Bütün de 3 Ana Boyuttan oluşmaktadır. Bunlar 1.Heplik Boyutu, 2.Hayat Boyutu, 3.Hiçlik Boyutu'dur. Her Boyut da 49 yansıma katmanından oluşmaktadır. Her yansıma katmanının enerjisi, frekansı, sesi, rengi ve bilgisi değişiktir. Özetle, Heplik Boyutu 49 Bilgi katmanıdır. Hayat Boyutu 49 Bilgi Katmanıdır. Hiçlik Boyutu 49 Bilgi Katmanıdır.

Heplik Boyutu Bilgilerine Yer Bilgileri denir.İrşat ve Tekamül Bilgileridir. Hayat Boyutu Bilgilerine Gök Bilgileri denir. İlim ve Bilimdir. Hiçlik Boyutu Bilgilerine Evrensel Bilgiler denir. Nizam ve Düzendir. Heplik Boyutu Evrimini yani Bilinç Evrimini bitirebilmek için, 3 Boyutun 49 ar Katman Bilgisinin ilk 7 katman Bilgilerinin idrak edilmesi lazımdır.

7.ci Boyut Evrimine Bilgi Kitabı, TERS ÜÇGEN Evrimi demektedir. Ters Üçgen Evrimine aynı zamanda Tanrının CELAL prensibiyle yapılan Evrim de denir.

Ters Üçgen Evrimi, Dinsel Boyuttan Evrensel Boyuta geçiştir. İnsanlar, İnsanlarla ve olaylar zinciriyle imtihan edilir, her şey iyisiyle kötüsüyle yaşanarak, İnsanların sahip olduğu Evrimin,Tekamülün ve Bilincin gerçek seviyesini ortaya çıkarılır.

Bunun için bir çok köprülerden geçmek, ateş çemberlerinden atlamak ve bir çok defa tekrar Dünya toprağı çiğnemek zorunda kalınır. Düz Üçgen evriminde Tanrı öndedir. Ters Üçgen Evriminde ise İnsan öndedir. Akıl, Mantık ve Gönül öndedir. İlim ve Bilim öndedir. İnsanlığa, mevcudata kısaca Bütüne saygı ve hizmet öndedir.

 
Not.1- Dünya Bilimi mevcut teknolojisiyle, Bu yüksek frekanslı Fiziksel Ortamları ve Yaşamları tespit edememektedir. Ancak mevcut teknolojimizle elde edilen bazı bulgular, Evrende göremediğimiz Fiziksel Ortamların ve Kütlelerin mevcudiyetini teyit eder mahiyettedir.

1992 yılında Uzaya gönderilmiş olan COBE isimli Araştırma Uydusu, Uzayda bilinen Maddesel Kütlelerin sahip olduğu YER ÇEKİMİNDEN daha fazla YER ÇEKİMİ'nin mevcut olduğunu tespit etmiştir.

Bu araştırma Uzayda bizim gördüklerimizin ötesinde, Görünmeyen Kütlelerin-Kayıp Kütlelerin bulunması ihtimalini çok kuvvetlendirmektedir. Bu KAYIP KÜTLELER konusu halen Fizik İlminin henüz cevap bulamadığı konuların başında gelmektedir.

*Cobe uydusu ve Kayıp kütle hk. fazla bilgi için tıklayınız.
Not.2- Bu Konuyu teyit eden diğer bir araştırmada sudur. İçinde bulunduğumuz Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi'nin içinde yer almaktadır. Samanyolu Galaksisi'nin genişliği 100.000 ışık yılıdır ve Galaksimizde yaklaşık 400 milyar Yıldız bulunmaktadır. Yörüngelerinde dönmekte olan bu Yıldızların dönüş süratlerini ve kütlelerini tespit eden Astro Fizik Bilimi, Samanyolu Galaksisi'nin sahip olduğu Toplam Yer Çekim Gücünü hesaplamıştır.

Bu hesaplamalar dikkate alındığında, Samanyolu Galaksisi'nin kenarında bulunan Yıldızların, sahip oldukları dönüş sürati nedeniyle, yörüngelerinden çıkarak uzaya fırlamaları gerektiği ortaya çıkmıştır. Ancak bu Yıldızlar uzaya fırlamadan yörüngelerinde dönmelerine devam etmektedirler.

Bu durumun nedeni araştırıldığında ; Samanyolu Galaksisi'nde olması gereken Toplam Yer Çekim Gücünden 10 misli daha fazla Yer Çekim Gücünün mevcut olduğu ve Bu nedenle Yıldızların yörüngelerinde kalabildikleri ortaya çıkmıştır. Bu tespitten Samanyolu Galaksisi'nde mevcut olan Toplam Kütlenin ancak %l0 nun gözlenebildiği, geriye kalan %90 nispetindeki Kütlenin ise Dünya gözüyle ve Dünya teknolojisiyle tespit edilemediği anlaşılmıştır. Bu görülmeyen ancak hesaplarla varlığı tespit edilen Kütleye, Kayıp Kütle - Karanlık Madde denmektedir. Tüm Evrenin de %90 nının Karanlık Madde'den müteşekkil olduğu hesaplanmaktadır. İşte Bütün bu bilgiler, Ruhsal Bilgilerde bahsedilen ve Bizlerin göremediği için inanmadığı ALEMLER'in, bildiğimiz Alemlerle iç içe olduğunu bir kere daha teyit etmektedir.

*Bu konuda fazla bilgi için tıklayınız.
Not.3- Akaşa Yayınlarından olan HATHOR BİLGİLERİ isimli kitabın 17.ci sayfasında, Venüs gezegeninde bulunarak Dünya'yı izlemekte olan Uzaylı Varlıklar "Evren de mevcut Elektro Manyetik tayf içinde, Sizler, Var olanın yüzde birinden de azını görebiliyorsunuz" bilgisini vermektedirler.
7.ci Boyut Evrimi sonunda Satürn Evrimine ulaşan İnsani Bilinçler, İzolan Dil denilen Atomik Dil öğrenirler. İzolan Dil, Satürn ve Satürn Boyutundan sonraki tüm Evrensel Boyutlarda geçerli olan, Beyinden Beyine bilgi aktarımı tarzında yapılan, telepatik bir lisandır. İzolan (Atomik) Dil'e sahip olan bir Bilinç, bütün üst ve alt boyut varlıklarıyla iletişim kurabilmektedir. İzolan (Atomik) Dil, Gürz'ün (Atomik Bütünün) tamamında geçerli olan Evrensel bir Uzay Dili'dir.

Satürn Evrimine ulaşan İnsan, Bütünün de, Zerrenin de Allah'ın tezahürü olduğunu idrak eder. Tevhit-Birlik Bilincine ulaşır. Zerrenin mütevaziliğinde Bütünün Bilincine sahip olur. Sonsuz Şuura-Mor ötesi bilgilere dalar. 7 kat Yer Bilgisi, 7 kat Gök Bilgisi ve 7 kat Evren Bilgisini idrak ederek, Evren Miracını gerçekleştirir.

Evren Miracı; İnsanın kendisini, Zamanı ve Düşünceyi aşabilmesidir. Evren Miracına ulaşarak Evrensel Gerçekleri idrak eden İnsanın, Bilinci sabitlenir. O Bilinci artık hiç bir enerji-hiç bir olay dalgalandıramaz. 7.ci Evrim Boyutu sonunda Bilinç Ölümsüzleşir. İnsan, Hiç bir zaman ve Hiç bir şekilde değişmeyecek olan Evrensel Gerçeklerin ve Evrensel Nizamın ışığında, uyum ve ahenk içinde sonsuz yaşamını sürdürür.

7.ci Evrim Boyutu sonunda İnsan Ruhsal Enerjisiyle bütünlenir. Kendisini, Ruhsal Enerjiye bağlayan Gümüş kordonu kopartır. Yaşamına tamamen hakim olur. O İnsanın artık Rabsal (Bedensel) Enerjisiyle Ruhsal Enerjisi eşdeğer olmuştur.

Not. Gümüş Kordonun  kesilmesi olayını Bilgi Kitabı şöyle anlatmaktadır." ÖZ, yapmış olduğu Evrim ile, Ruhsal Bütünlükteki bağlı olduğu Güç Potansiyeli ile, kendi Güç Potansiyelini Eşdeğer bir duruma getirinceye kadar Evrim yapar. Ve artık her iki Bütünlük de bir Bütün olarak BİR'e Bağlanır. Bu İşleme Ruhsal Bütünlükteki Ruhsal Güce sahip çıkma denir. İşte bu Etapta İnsan Hakiki İnsan olur."( Bakınız Bilgi Kitabı Öz Ek.3-Sh.841 )  Öz, en son bulunduğu Evrim Boyutundaki Ruhsal Enerjinin güç potansiyeline yani Ruhsal Enerjinin frekans ve vibrasyonuyla, sahip olduğu Bedenin hücresel frekansını eşitlerse, Ruhsal gücüne sahip çıkmaktadır. Yani Gümüş Kordonun kesilmesi olayı, Ruhsal Enerjinin frekansıyla, Bedensel (Hücresel) frekansın eşitlenmesidir. Bu durumda Evrim bitmekte, İnsan gerçek Ölümsüzlüğe kavuşmaktadır. Bu olayda 7.ci Evrim Boyutunda olmaktadır. Zira Güneş sistemimizde en güçlü Ruhsal Enerji vibrasyonu 7.ci Evrim Boyutunda bulunmaktadır.

 

Satürn Evrimini bitiren bir İnsan Hakiki İnsan' dır. Kamil İnsan'dır. Onun için 7.ci Evrim Boyutuna Hakiki İnsanlık Katı denir. Aynı zamanda Kat-ı Mükemmeliye de denmektedir.

Hakiki İnsan, Akıl-Mantık-Şuur üçgeni ile ÖZ koordinatlarını kurabilen İnsandır. Böyle bir İnsan, Her şeyin en Mükemmelini BİLİNÇLİ olarak yapabilme yeteneğini kazanır. Dinsel Bilgilerde buna Akıl ile Gönül' ün bir olması denmektedir. Hakiki İnsan, Güneş Sistemi içersinde her yere kendini ışınlayabilir, gittiği her yerde -oranın şartlarına uygun- Bedenlenme gücüne sahiptir.

Düşünce olarak da Kainattaki her yere ulaşabilir. Ancak Güneş Sisteminin dışına Bedensel olarak çıkamaz, Güneş Sisteminin dışına çıkmak için Teknolojik Boyutun yardımına muhtaçtır.

Satürn Evriminden sonra İnsan, Makro Karena'ya alınır. 5.ci Evrim Boyutunda anlatılan Karena'ya, Mikro Karena denmektedir. Satürn Evriminden sonra girilen Karena'ya ise Makro Karena denmektedir. Makro Karena da, Satürn Evrimini bitiren Hakiki İnsanların Sahip oldukları Bedenlere, Güneş Sistemi dışında hatta Gürz dışında ve SİSTEM'in hükmettiği her yerde Fiziksel olarak var olmalarını sağlayacak güçlendirici Aşılar ve Enerji aktarımları yapılmaktadır.

Makro Karena da alınan güçlendirici Bedensel Aşı ve Enerjilerden sonra İnsan Güneş Sisteminin dışına hatta, Gürz dışına çıkmakta ve ulaştığı ortamlarda yaşamını sürdürebilmektedir. İnsanın 7.ci Boyut Evrimini tamamladığı süreçteki Fiziksel Bedeni, O İnsanın İlk ve Son Bedeni olmaktadır. İnsan, O Bedeniyle Ölümsüz bir Beden, Ölümsüz bir Enerji ve Ölümsüz bir Bilinç olarak Evrenin her yerinde var olabilmektedir.

Ancak her zaman Evrensel Yasalara ve SİSTEM'e uygun davranmak ve hizmet etmek mecburiyetindedir. Bütüne uymak, Bütünde olmak, Gönülden SİSTEM'e uymaktır.

Not.1- Ulaşılan Yüksek Bilince rağmen-herhangi bir nedenle, Üst Boyutlardaki Evrensel Kurallara uygun davranmayan Varlıklar, SİSTEM tarafından kapatılmış Hafıza ile tekrar Varolus Boyutlarına Evrim için sevk edilmektedir. Dünyamız da Varoluş Boyutlarında yer alan Okul Planetlerden birisidir. Dolayısıyla Dünyamızda normal Evrimini sürdürmekte olan İnsanların yanında, Üst Boyutlardan kapalı hafıza ile cezalı olarak gönderilmiş Varlıklarda bulunmaktadır.
Not.2- Gürz dışına çıkış müsaadesi alabilmek için 7.ci Evrim Boyutunu bitirmiş bir İnsanın dahi, Kapalı hafıza ile Dünya'mızda tekrar bedenlenerek Bütüne Hizmet Sınavlarını başarıyla vermesi gerekmektedir.
Bilgi Kitabı Fas.34-Sh.462 de, 7.ci Evrim Boyutunu Renklerle şöyle anlatmaktadır.

"Daha sonra Astroit kusaginin ötesinde BEŞP LANET'in Evrimine tabi tutulursunuz.

Beyaz Renk Astroid kuşağının ötesindeki Mor Renk ile karışarak, açıktan koyuya EFLATUN'un tüm tonlarını oluşturur.

 

Eflatunun en koyu rengi SATÜRN'dedir. Burası Yedinci Boyuttur. Ve İnsanlığın Son Tecelli Sınırıdır. Burada ON BEŞİNCİ GÜNEŞ SİSTEMİ'nin tüm Evrimine eşdeğer bir Evrim yapılır. Ondan sonra Ruhsal Enerjiniz ile Bütünleşerek bir Bütün Olursunuz.

 

Ancak bu seviyeden sonra Bilinmeyenler ile irtibata geçebilirsiniz. Burada MOR ötesi Bilgileri alırsınız. Bu da Size Sonsuz Şuur Kapılarını açar. Burası (KAT'I MÜKEMMELİYE ve aynı zamanda VAHDET-İ VÜCUD) Boyutudur.

 

Sonsuz Şuur Boyut Kapısı MOR'dur. Bu Boyuttan sonra Mor ötesi Renkler başlar ki, bu Renkler Planetinizin bilmediği renklerdir. Bu renklerin oluşumundan SONSUZ ŞUUR KATMANLARI başlar.

Bunlar Üç KATMAN'dır. Ve renkleri SİYAH'tır. Birinci SİYAH Katmanda 49 rengin Birleşimi SİYAH Rengi verir. İkinci Siyah Katmanda ara tonları da devreye girer. (Daha koyu bir SİYAH renk oluşur.) Üçüncü SİYAH Katman üç 49 rengin tümünün Birleşim Gücünü taşır ki, bu Enerji Bütünlüğü GÜRZ Sisteminin tüm Enerji yoğunluğunu oluşturur.

 Bu yoğun Siyah renge Bizler (TÜNAMİ) Rengi demekteyiz. Ve bu TÜNAMİ Rengi tüm GÜRZ Sisteminin Enerjisini kapsayan bir Renk ve Enerji yoğunluğudur."( Bakınız Bilgi Kitabı Fas.34-Sh.462 )

7.ci Evrim Boyutu, 7 Evre ve 7 Evrim'in son sınırıdır. 7 Evre, Mikro Enerjiden Hakiki İnsan oluncaya kadar geçirilen 7 Fiziksel Evredir. 7 Evrim ise Hakiki İnsan Oluncaya kadar aşılan 7 Bilinç kademesidir.

Yani 7.ci Evrim Boyutundan sonra hem Fiziksel değişim, hem de Bilinç değişimleri son bulmakta, Beden ve Bilinç sabitlenerek Gerçek Ölümsüzlüğe ulaşmaktadır. Dolayısıyla 7.ci Evrim Boyutundan sonra EVRİM bitmektedir. Ancak Bilgi ve Deneyim artışı olan TEKAMÜL ise sonsuz olarak devam etmektedir.


Yazım tarihi : 20.02.2011.

 buzkom@gmail.com