15) Ruhsal Bilgiler, İçinde bulunduğumuz Bütün Maddesel Alemlerin IŞIK' tan var edildiğini bildirmektedir. Bu bilginin, FİZİK İlmi tarafından Laboratuvar deneyleriyle ispat edildiğini ve İnsanlığın IŞIK' tan MADDE yarattığını biliyor musunuz ?
Ruhsal Bilgiler, İçinde bulunduğumuz ve etrafımızda gördüğümüz Bütün Maddesel Alemlerin (Bütün Kozmos' un) IŞIK' tan yaratıldığını bildirmektedir.
AKAŞA Yayınlarından olan "RAMTHA" adlı kitabın 96.cı sayfasında RAMTHA isimli Yüce varlık da [ Düşünceden IŞIK, IŞIK' tan da MADDE yaratıldığını ] açıklamaktadır.

Bilgi Kitabı ise Sh.881 de içinde bulunduğumuz, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm Alemlerin ve tüm Mevcudatın başlangıç noktasının  ATLANTA Medeniyeti tarafından yaratılan Foton Sahası yani Işık Bölgesi  olduğunu açıklamaktadır.

 

"Atlanta Boyutundan Bilinmeyen bir Boşluğa bir Tünel açılmış ve buradan Bilinmeyen Bütünlüğe bir Enerji Topu fırlatılmıştır. Şu an Sessizliklerin Durgunluğu dediğimiz bu Boyutta, İlk Hareket böyle sağlanmıştır.

 

Bu Enerji Topunun meydana getirdiği bu Hareket ile, Bilinmeyen bu Bütünlük.

İkiye ayrılarak, İki Boyut oluşturmuştur. Bunlar Sessizlik ve Durgunluk Boyutlarıdır. Bu Boyutlar Nötr sahalardır. Henüz Enerji devrede değildir.

 

Mutasyon Projesine ve Formülüne göre, Zaman süreçlerinde Durgunluk Boyutu

Nefes Boyutuna dönüşmüş, Sessizlik Boyutu da Güç Boyutuna dönüşmüştür. Bu Güç Boyutu Nötr Kutuplar taşımaktadır.

 

Mutasyon Projesinin Tatbiki Programı, her şeyi istenilen Oluşumun Doyumuna

ulaşıldıktan sonra Değişime çevirmektir. Bu da 18 Sistemler Yasalarının değişik bir

kolundan devreye alınmaktadır.

 

Mutasyon Projesine göre, yine Zaman süreçlerinde Nefes Boyutu ile Güç

Boyutunun Birleşmesi neticesi bir FOTON Sahası oluşmuştur." ( Bilgi Kitabı Öz.ek.6-Sh.881 için tıklayınız.)

 

Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere ATLANTA Boyutundan sonra bugüne kadar var edilen Tüm Mevcudat ve Tüm Kozmos, Atlanta Boyutu tarafından yaratılan FOTON Sahasından yani IŞIK Sahasından neş'et etmiştir /var edilmiştir.

 

Not. YARATILIŞ hakkında daha geniş bilgi için tıklayınız.

 

 Ünlü Fizikçi Albert  EINSTEIN ise  [ Madde, Enerjinin şekil almış-Form almış halidir. ] demekte ve Madde ile Enerji arasındaki bağlantıyı da meşhur E=m.c2 formülüyle ifade etmektedir. Formüldeki E=Enerji, m=Kütle, c=Işık Hızını ifade etmektedir.

 

Formülün manası şudur. Madde' yi, Işık hızında sürüklerseniz, O madde tamamen ENERJİ' ye yani IŞIK' a dönüşür. Görüldüğü üzere, Hem Ruhsal Bilgiler, Hem de Dünya İlmi, Madde aslının ENERJİ olduğu, IŞIK olduğu konusunda mutabıktır.

IŞIK ENERJİSİ ile MADDE' nin birbirine dönüşmesi E=m.c2  formülüne göre olmaktadır. Einstein' ın bu formülü 1916 yılından beri bilinmektedir. Madde' nin Enerjiye-Işığa dönüşmesinin esasları Fizik İlmi tarafından tespit edilmiş durumdadır.

Bizim Güneş'imizin ve Kozmos' taki bütün Yıldızların Işık ve Enerji yaymasının sebebi Madde' nin  Işık Enerjisi haline geçmesidir. Dünya da yapılan Hidrojen Bombasının (Termo Nükleer Bombanın) da çalışma temeli, yine MADDE' nin  IŞIK Enerjisi haline geçmesidir.

Bunun tam tersinin de olabileceğini, yani IŞIK' tan da MADDE' nin elde edilmesinin mümkün olduğunu, Amerikalı Fizikçiler Gregory Breit ile John Wheeler 1934 yılında teori olarak ortaya koymuşlardır.

Bu teoriye göre; E=m.c2 formülünden m' yi yani Madde'yi elde etmek istersek formülümüz  m=E/c2 olmaktadır. Bu formülden yola çıkan Fizikçiler, Yüksek enerjili Foton' lar (En küçük Işık parçacıkları) çarpıştırıldığında, Madde ve Anti Madde' nin birlikte meydana geleceğini Teori olarak ileri sürmüşlerdir.

Ancak o tarihlerde güçlü lazer kaynakları ve güçlü parçacık hızlandırıcıları olmadığı için böyle bir deney yapmak mümkün olmamış ve teori tatbikatla doğrulanamamıştır.

1997 yılında ise 20 Amerikalı Fizikçiden oluşan ve bir çok üniversiteyle koordineli olarak çalışan bir Ekip Stanford Üniversitesinde bulunan Dünyanın en büyük Doğrusal Parçacık Hızlandırıcısı'nda (SLAC' da) yaptıkları deneyde,  IŞIK FOTON' larının  vakum içersinde çarpıştırılmasıyla MADDE' ye dönüştüğünü kanıtlamışlardır.
Bu Ekip, SLAC' da çok hızlandırılmış ve çok yüksek enerji kazandırılmış 2 Foton demetini birbirleriyle çarpıştırdılar. Bu çarpışma sonucunda eşit miktarda Elektron (Madde) ve Pozitron (Anti Madde) elde ettiler.

Böylelikle hem MADDE' nin IŞIK' tan meydana geldiğini, Hem de Big Bang teorisinin doğru olduğunu, Laboratuvar ortamında ispat ettiler. Zira matematiksel olarak kanıtlanmış olan Big Bang Teorisine göre, Büyük Patlama sırasında Madde ile Anti Madde eşit miktarda meydana gelmiştir. Ancak Dünya, Anti Madde'den meydana gelmiş Anti Madde Alemlerini (mevcut teknolojik imkanlarla)  tespit edememekte ve görememektedir.

Dünya sadece Madde' den meydana gelmiş Maddesel Alemlerini gözleyebilmektedir. SLAC' da yapılan deney ; Laboratuvar ortamında yaratılan mini bir Big Bang' dir. Mini Big Bang' de de, Madde ile Anti Madde' nin eşit olarak meydana gelmesi, Büyük Patlama teorisindeki, Madde ve Anti Madde Eşitliğini doğrulamaktadır.

 

IŞIK' tan MADDE oluşmasıyla ilgili BİLİM VE TEKNİK Dergisinde çıkan yazı için tıklayınız.

SLAC' da yapılan ve MADDE' nin IŞIK' tan yaratıldığını ispat eden bu deney Dünyada büyük yankı uyandırmıştır. Daha fazla bilgi almak ve O tarihte yayınlanan çeşitli kaynaklardaki yazıları okumak isterseniz tıklayınız.
SLAC = Stanford Linear Acceleterator Center ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

SONUÇ : Ruhsal Bilgilerin belirttiği ve İlminde ispat ettiği üzere içinde bulunduğumuz tüm Madde Alemleri IŞIK' tan var olmuştur. Yani HER ŞEY IŞIK' tan YARATILMIŞTIR.

 

Ruhsal Bilgiler İnsanlara DÜŞÜNCE olarak yansır. İnsanlar ulaştıkları Düşüncelere yoğunlaşır TEORİ' ler, NAZARİYE' ler ortaya koyar. Sonra İnsanlar bu Teorileri nasıl  tatbikata aktaracaklarını keşfederler. Dünya Mektebinin Eğitim Metodu budur.

 

Ruhsal-Dinsel Bilgilerdeki Hakikat her zaman İlimden öndedir. Din ile İlim eşitlendiğinde Dünya Evrimi bitecek başka Alemlerdeki sonsuz Tekamül başlayacaktır. Sonunda Her şey var olduğumuz yere ulaşacak ve IŞIK olacaktır.


Yazım tarihi : 20.12.2002

buzkom@gmail.com

 

Ziyaretçi Sayısı : web statistics