*BİLGİ KİTABI' nın YARATILIŞ  bilgileri aşağıda özetlenmektedir.
1. Bilgi Kitabı, içinde bulunduğumuz Güneş Sisteminin, Samanyolu Galaksisinin ve etrafımızdaki diğer Galaksilerin, kısaca Bütün Kozmos'un  GÜRZ  denen veya ATOMİK BÜTÜN denen KAPALI bir Sistem içinde bulunduğunu bildirmektedir. Ve GÜRZ' ün 2 boyutlu çizimle aşağıdaki şekilde olduğu gösterilmektedir.

1 GÜRZ' ü detaylı görmek için tıklayınız.
Alman Rahibe HILDEGARD' ın GÜRZ resmini görmek için tıklayınız.

2. 1 GÜRZ veya 1 ATOMİK BÜTÜN 3 Bütünden meydana gelmektedir. Aşağıdan yukarı doğru bu Bütünler

 

a- HEPLİK BOYUTU,

b- HAYAT BOYUTU

c- HİÇLİK BOYUTU' dur.

Dünyamız ve içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi ve etrafımızda bulunan Bütün Galaksiler, kısaca bildiğimiz ve bilmediğimiz Bütün Kozmos ; HEPLİK BOYUTU' nun içinde bulunmaktadır.

HEPLİK BOYUTU' nda da, HAYAT BOYUTU' nda da, HİÇLİK BOYUTU' nda da ; Kaba maddeden =>=> Seyyal Maddeye doğru Sonsuz zenginlikte ve çeşitte Fiziksel yaşamlar bulunmaktadır.

Dünyamızın içinde bulunduğu GÜRZ' e, aynı zamanda DOĞAL GÜRZ de denmektedir. Zira içinde bulunduğumuz GÜRZ,  Doğal Enerjiler kullanılarak yaratılan ilk GÜRZ' dür. Daha sonra yaratılan GÜRZ' ler Yapay Enerjiler kullanılarak yaratılmıştır. Bu nedenle onlara YAPAY GÜRZ'ler denmektedir.

*Not.1- Akaşa Yayınlarından olan "KRYON-Yuvadan Mektuplar" adlı Kitabın 240.cı sahifesinde (...Sizin inanılmaz bir biçimde "genişleyen" evreninizin aslında KAPALI bir sistem olduğunu biliyormuydunuz?...) denilmekte ve içinde bulunduğumuz Sistemin Kapalı olduğu başka bir kaynak tarafından da vurgulanmaktadır.
*Not.2- İçinde bulunduğumuz Kozmos' un kapalı bir Sistem olduğu ve Gürz şeklinde bulunduğu Bilgisi, Bilgi Kitabı tarafından 1986 yılında açıklanmıştır. Dünya Bilimi, 17 sene sonra NASA'nın Wilkinson Mikrowave Anisotrophy (WMAP) isimli uzay aracıyla yaptığı araştırmalar sonucunda, bu Bilginin doğru olduğunu teyit etmiş bulunmaktadır.
*Bu konuda 9.10.2003 tarihli "Hürriyet" Gazetesinde yayınlanan haber için tıklayınız.
*Top biçiminde Sonlu Evren hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
3. Bizim içinde bulunduğumuz ATOMİK BÜTÜN dışında daha milyonlarca ATOMİK BÜTÜN bulunduğu bildirilmektedir. Her ATOMİK BÜTÜN' ün Doğal Yapısı ve Yönetim Sistemi aynıdır. Bütün ATOMİK BÜTÜN' ler 3 Bütün halindedir. Hepsinin HİÇLİK BOYUTU,  HAYAT BOYUTU ve HEPLİK BOYUTU vardır. Bütün HİÇLİK BOYUT' larını RAHMAN, HAYAT BOYUT' larını  RAB ve HEPLİK BOYUT' larını RAHİM yönetmektedir.

Bütün ATOMİK BÜTÜN' lerin çalışma Düzenleri aynı fakat EVRİM Düzenleri değişiktir.

Her ATOMİK BÜTÜNÜN kendine Özgü Zaman dilimleri ve Boyutları vardır. Her ATOMİK BÜTÜN kendi içinde Kapalı devredir.

Hiçbir ATOMİK BÜTÜN diğer ATOMİK BÜTÜN' lerin Düzenlerini bilemez ve Hiçbir Varlık birinden diğerine geçemez.

 ATOMİK BÜTÜN' ler, Helezoni Vibrasyonlar denen Enerji Hatlarıyla birbirlerine bağlı olarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir Bütün teşkil etmektedirler.


4. ATOMİK BÜTÜN' lerin meydana getirdiği bu Bütüne KÜRZ denmektedir. Yani milyonlarca ATOMİK BÜTÜN' ün zincir şekline birleşmesinden 1 KÜRZ meydana gelmektedir.

KÜRZ' lerde henüz bizim idrak edemediğimiz boşluklarda zincir gibi birbirinin içine geçmiş olarak bir BÜTÜN teşkil etmektedir. Bilgi Kitabı sayıları tespit edilemeyecek miktarda KÜRZ bulunduğunu, bunların hepsinde sonsuz çeşitte yaşamlar olduğunu bildirmektedir. Aşağıdaki şekle bakınız.


5. KÜRZ' lerin teşkil ettiği Halkayı da BİLİNÇ BÜTÜNLÜĞÜ denen başka bir Bütünlük sarıp sarmalamaktadır. BİLİNÇ BÜTÜNLÜĞÜ, bütün Enerjilerin ve bütün Bilgilerin toplandığı bir Bütünlüktür.

BİLİNÇ BÜTÜNLÜĞÜ' nü de ATLANTALILAR denen çok yüksek bir Medeniyet çepeçevre kuşatmaktadır. Bilgi Kitabı, İnsanoğlunun idrak ve kapasitesinin BİLİNÇ BÜTÜNLÜĞÜ' ne kadar olduğunu belirtmektedir.

6. Bilgi Kitabı, Bilinmeyen Boşluklarda, Bilinmeyen Zamanlarda ve Bilinmeyen bir şekilde var olan, SONSUZ bir Enerjinin-SONSUZ bir Kaynağın-SONSUZ bir Bilincin, Doğal Sirküle Nizamı veya Tabii Sirküle Nizamı denen bir Düzen içersinde Hayalden Hayale-vizyondan vizyona koşarken, Bilinçle ve istekle meydana gelen bir kıpırdanmadan-yoğunlaşmadan-dalgalanmadan, İlk Doğal Canlıların meydana geldiğini, Bunların zaman içersinde çoğalarak ve gelişerek, kendilerini yaratan ( 9 Ana Kaynaktan müteşekkil ) SONSUZ Enerji Kaynağını kontrol altına alması sonucunda ; Son derece yüksek teknolojiye sahip, tüm mükemmelliklerin sergilendiği, çok ileri bir MEDENİYET kurduklarını bildirmektedir.

Bu üstün Medeniyetin kurucularına ATLANTALILAR denmektedir. Atlantalılar' dan =>=> İnsanlığa kadar uzanan, Bilinen ve bilinmeyen Tüm Varoluş Programlarını planlayan, fiilen devreye alan ve ezel ebet denetim altında tutan ATLANTALILAR' dır.

*Doğal Sirküle Nizamı hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
7. Bizim içinde bulunduğumuz DOĞAL GÜRZ' ümüzün yaratılması programında, ATLANTA BOYUTU' ndan, Sessizliklerin Durgunluğu denen Bilinmeyen bir Boşluğa, Bilinmeyen bir Tünel açılmış ve kendi içinden Programlı bir Enerji Topu fırlatılmıştır. Bu Enerji Topuna Evrensel Cenin de denmektedir.

 

Bu Enerji Topunun programının açılmasıyla, Sessizliklerin Durgunluğu denen Bilinmeyen Boşlukta ilk hareket sağlanır ve Bilinmeyen boşluk, büyük basınç altında 2'ye ayrılarak  2 Boyut oluşturulur. Bunlar Sessizlik  ve Durgunluk Boyutlarıdır. 

 

Yine Bilinmeyen zaman süreçlerindeki hareketlenmeler sonucu Sessizlik Boyutu, Güç Boyutu'na, Durgunluk Boyutu da Nefes Boyutu'na dönüşür. Yine bilinmeyen zaman süreçlerinde, Nefes Boyutu ile Güç Boyutu birleşerek bir FOTON Sahası - IŞIK Sahası oluşturur. Her şeyin başlangıcı bu Foton Sahasıdır. Zamanla bu Foton Sahası da, Bir'in üç'e ayrılma ve Yansıma programına göre  Üçe ayrılarak  ( -  -  - ) üç Bütünlük meydana getirir.  Bu Bütünlüklere, Güç Boyutundaki kutup tesirleri yüklenir, bu tesir yüklemeleri sonucunda iki Bütünlük birbirini çekerek birleşir  ve ilk Pozitif Alan oluşturulur. Açıkta kalan Bütünlük ise, Negatif  bir Alana dönüşür. Böylelikle ( +  - ) ilk Enerji Boyutunun Oluşumu sağlanır. Bu Potansiyel ile, ilk Enerjinin Evrimi devreye alınır. Enerjinin Evrimi,  Varoluş programlarının zeminini oluşturacaktır.

 

Her hareket-her oluşum belli bir zaman süresinde  doyuma ulaştırıldıktan sonra başka bir yapıya dönüşür-dönüştürülür.  Bu YARATILIŞ'ın temel prensibidir. Buna mutasyon projesi denmektedir.

8. Zamanlar  içinde yoğunlaşan Enerjinin, çok büyük basınç ile sıkışması-sıkıştırılması neticesi Kaba Madde oluşur. Kaba Madde  Boyutlarının oluşumundan sonra  ATLANTA BOYUTU' ndan programlanarak gelen 3 Eş Değer GÜÇ, Varoluş programını devreye alır. Bu Eşdeğer 3 Güç'e aynı zamanda Noktadan çıkan 3 Damla da denmektedir. Bu Güçler, Bir'in Üç'e yansıma programını devreye alarak 3 Boyut Meydana getirirler. Bunlar 1-Ses Boyutu, 2-Işık Boyutu, 3- Ateş Boyutu'dur. Yine zaman süreçlerinde Mutasyon ve Birleşim projelerine uygun olarak bu 3 Boyut birleşerek, Bütünsel bir Güç Boyutu meydana gelir. Güç Boyutu, Varoluş programlarının devreye alınacağı OLUŞUM Boyutudur.

Noktadan çıkan 3 eşdeğer Gücün, Güç Boyutunda zaman süreçlerinde  yaptıkları çalışmalar sonucunda 1.ci GÜÇ, SES EVRENİ' ni, 2.ci GÜÇ, IŞIK EVRENİ' ni, 3.cü GÜÇ, ATEŞ EVRENİ' ni yaratır. Ve Bunların birleşmesinden de GÜÇ EVRENİ oluşturulur. GÜÇ EVRENİ, Varlık Enerjisinin oluşturulacağı ve Varoluş Boyutunun zeminini teşkil edecek olan Güç Potansiyelidir. SES EVRENİ,  IŞIK EVRENİ  ve  ATEŞ EVRENİ' nden oluşan GÜÇ EVRENİ, Gürz şeklinde belirtilen HİÇLİK BOYUTU' nun içinde yer almaktadır.

9. Daha sonra GÜÇ EVRENİ' nin gücü ile Nefes Boyutunun enerjisi birleştirilerek KOZMİK BEYİN yaratılır. Antimadde' nin sıkıştırılarak değişimi sonucunda  Düşünce oluşturulur ve Bu düşünce, KOZMİK BEYİN' le birleştirilerek bir Bütünsel Beyin Gücü devreye alınır. Kozmik Beyine, İLK GÜÇ de denmektedir.

KOZMİK BEYİN, GÜÇ EVRENİ' ni yaratanlar tarafından HİÇLİK BOYUTU ' nda var edilen ilk varlıktır. KOZMİK BEYİN, Ol dedi Oldu formülüne göre Enerjinin sıkıştırılması ve yoğunlaştırılması sonucunda HAYAT BOYUTU' nun ilk Evren çekirdeğini var eder. Bu Evren çekirdeği, kaba maddeden var edilen ilk çekirdektir.

* Anti Madde nedir? Öğrenmek isterseniz tıklayınız.
10. Var olan bu Evren çekirdeğine, 1.ci GÜÇ yani SES EVRENİ' ni var eden GÜÇ gelir, İlk programını tatbik sahasına alır. Sonra bir üst Boyut olan KADİRİ MUTLAK Boyutuna geçerek 2.ci programını devreye alır. Sonra bir üst boyut olan ALLAH boyutuna geçer. ATLANTA programının direkt Varoluş Projelerini ve Düzenini kurar.

Bize ALLAH olarak tanıtılan Güç-Sistem budur. Hakiki ALLAH gücü ise aslında BİLİNÇ BÜTÜNLÜĞÜ' dür. Ancak ALLAH, BİLİNÇ BÜTÜNLÜĞÜ' ne kadar olan boyutlarda, Bilinç Bütünlüğünün gücünü, onun adına-onun denetimi altında kullanmaktadır.

11. Var olan Evren çekirdeğine ALLAH' tan boşalan yere, 2.ci GÜÇ yani IŞIK EVRENİ var eden Güç gelir. Kendi programını kurar. Sonra bir üst boyut olan KADİRİ MUTLAK boyutuna geçer. ATLANTA Medeniyetinin değişmez Yasalarını ve Programlarını devreye alır.

Bize KADİRİ MUTLAK olarak tanıtılan Güç-Sistem budur. KADİRİ MUTLAK, Doğal dengeyi denetleyen ve yöneten Güç'tür.

12. Var olan Evren çekirdeğine KADİRİ MUTLAK' tan boşalan yere 3.cü GÜÇ yani ATEŞ EVRENİ' ni var eden Güç gelir. Ve Varoluş projelerini tatbikata alır.

Bize YARADAN olarak tanıtılan Güç budur.

ALLAH' ın, KADİRİ MUTLAK' ın ve YARADAN' ın var olan ilk evren çekirdeğinde, kurdukları Düzenler ve tatbikata aldıkları Programlar ATLANTA özerk Yasalarıdır.

Bu 3 GÜÇ, Eş Değer Enerjidir ve ortamlarına uygun yaptıkları EVRİM sonucu, kurdukları boyutların ve düzenlerin Hakimi olmuşlardır.

13. Varoluş devam etmektedir. KOZMİK BEYİN, ALLAH' tan, KADİRİ MUTLAK' tan ve YARADAN' dan alınan birer Enerji Partikülü birleşimine, kendi Düşünce gücünü yükleyerek ULU GÜCÜ var eder. HAYAT BOYUTU' nda var edilen ilk varlık ULU GÜÇ' tür.

ULU GÜÇ, Doğal Gürz'ü yani içinde bulunduğumuz Gürz'ü yaratmıştır. ULU GÜÇ' ün Enerji partikülleri, Gürz içersindeki her canlı da bulunmaktadır. Bedenimizde bulunan bu Enerji bir Nefes Nodülü' dür. (Bir Enerji düğümü'dür.) Nefes, Bedenimizi Gümüş Kordon denen enerji ipliğiyle Ruhsal enerjiye bağlar.

14. ULU GÜÇ, HAYAT BOYUTU' unda kendi özünden 3 Varlık yaratır. Bunlar ADIM, HAVAM ve ATEŞİM' dir.

Zaman içersinde Doğal Gürz' ün ve diğer yapay Gürz' lerin yaratılmasından sonra ULU GÜÇ' ün var ettiği bu 3 Varlık, Evrimleri sonucunda Doğal ve Yapay Gürz' lerin yönetici Güçleri olurlar.

ADIM, IŞIK EVREN' in yönetici gücü olan RAHMAN olur. HAVAM, HAYAT BOYUTU' nun yönetici gücü olan RAB olur. ATEŞİM, HEPLİK BOYUTU' nun (Bizim içinde olduğumuz Boyutun) yönetici gücü olan RAHİM olur.

15. ADIM, HAVAM ve ATEŞİM, Hayat boyutunda yaptıkları laboratuvar çalışmaları sonucunda, yeni bir Varlık olan ADEM' i yaratırlar. İlk yaratılan ADEM' ler, Erdişi'dir.   Yani hem Dişi ve hem Erkek özelliğini aynı bedende  taşımaktadır. Buna tek eşli üreme denmektedir.

Üreme ve yayılma projelerinin devreye girmesiyle ADEM, ikiye ayrılır. Laboratuvar çalışmalarındaki formüllerin baş Harflerinin birleşiminden, ERKEK ve DİŞİ  adları verilen, iki ayrı Varlık elde edilir. Böylelikle çift  beden üreme fonksiyonu devreye  konur.

Sonradan Erkeğe ADEM, Kadına da HAVVA ismi takılır. ADEM ve HAVVA' lar, çoğalır, Yapay Gürzlerde, Dikey tekamül programlarına alınarak Bilinçlenirler. ADEM ve HAVVA' lar, ATLANTA Genlerinden aşı almışlardır. İnsanoğlu' nu yaratanlar da ADEM ve HAVVA' lardır.

*Not. Yaratılan tüm Varlıklarda (Hayvanlar dahil)  başlangıçta  cinsiyet mevzubahis değildi. Bu tek eşli varlıklar daha sonra ikiye ayrılarak, çift beden üreme fonksiyonu  devreye konmuştur. Dişi - Erkek kelimeleri yapılan laboratuvar çalışmalarının Kod adıdır. 

 

Bilgi Kitabı, sadece Ademoğullarının ve İnsanoğullarının çift cinsiyetli (Dişi-Erkek) yaradılışından açıkça bahsetmektedir. Ancak Evrenler Nizamın da genel bir kaide vardır. Makro da nasılsa Mikro da öyledir.( Bilgi Kitabı Fas.32-Sh.424 için tıklayınız.)

 

Dolayısıyla  Dişi ve Erkek  yani çift cinsiyet,  Atlanta Boyutundan itibaren son halka olan İnsanoğullarına kadar bütün Varoluşlarda  mevcuttur. Zaten bütün Varoluşlar kademe kademe Atlanta genlerinden aşı almışlardır.

16. HAYAT BOYUTU' nun oluşumundan ve var edilen Varlıkların evrimlerinden sonra HAYAT BOYUTU' nda Enerji dolu bir Güneş oluşturulur. Tüm Güneşler tarafından desteklenerek Makro hale getirilen bu Soğuk Enerji  topu, Enerjiye doyum sağladıktan sonra patlatılır. Ve Dünya Biliminin BIG BANG  dediği Büyük Patlama gerçekleşir.

Not. Füzyon  atom çekirdeklerinin birleştirilmesi, kaynaştırılmasıdır. Füzyon halinde çok büyük enerji açığa çıkmaktadır.  Genelde (Güneşimizde olduğu gibi)  füzyon olayı için çok büyük sıcaklıklara ve çok yüksek basınca ihtiyaç vardır. Ancak 1989 dan sonra yapılan bazı deneylerde  kimyasal  yollarla da füzyon olayı kısmen realize edilmiştir. Ancak geçerliliği tam olarak kanıtlanmamıştır. Kimyasal yollarla, (milyon derecelere varan sıcaklığa ve basınca gerek olmadan)  yapılan füzyon’a, Soğuk Füzyon denmektedir. Bilgi Kitabı, Soğuk Enerji  ifadesiyle de, Soğuk Füzyon olayını kastetmektedir. Çünkü Bilgi Kitabı Fas.44-Sh.625  de yer alan mesajda da “Soğuk Nükleer Füzyon olayı ile lşıma elde ederiz.” demektedir. Dolayısıyla  Bilgi Kitabı, Big Bang dediğimiz olayın, bir Soğuk Füzyon patlaması olduğunu açıklamış olmaktadır.

Patlamayla dağılan Enerjilerin boşlukta kaybolmaması için, bunlar Helozoni Vibrasyonlarla kontrol altına alınır ve HEPLİK BOYUTU oluşmaya başlar. HAYAT BOYUTU' na en yakın olan ve ilk soğuyan enerji topu DÜNYA' dır.

Bilgi Kitabı, bu oluşumun Dünya zamanı ile 100 milyar sene önce olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Bilgi Kitabı'nda, İlk Big Bang kadar büyük olmamakla birlikte, Big Bang' lerin kontrollü ve sınırlı olarak devam ettirildiği Evrenlerin bu şekilde genişlemesinin sağlandığı açıklanmaktadır.

17. HEPLİK BOYUTU' na transfer olan ADEM' ler, Sirius'ta ön hazırlıklarını yaptıktan sonra, Dünyamıza ulaşım sistemlerini, çalışma sistemlerini ve laboratuvar nakillerini gerçekleştirirler. Daha sonra Dünyamıza ilk 3' lünün transferi yapılır. Kutsal Kitaplarda bahsedilen Cennetten çıkış olayı budur. Dünyamıza gelerek Laboratuvar çalışmalarına başlayan ilk 3' lü yani ADEM-HAVVA-ŞEYTAN, Düşünce gücü ile enerjiyi yoğunlaştırıp Su meydana getirirler.
18. Sönmüş ateşin külü (Volkanların külü) ile birleştirilen Su çamuru oluşturur. Çamur, Enerji ile (Kozmik Işınlarla) yüklenerek Amino Asitler oluşturulur. Amino Asitler oluştuktan sonra Tek Hücre (Mikro Enerji) oluşturulur. Hücre değişik Kozmik Enerjilere tabi tutularak üremesi sağlanır.
19. Üreyen Hücrelere, değişik Galaksilerden getirilen Genler aşılanarak, değişik Hayvan türleri meydana getirilir. Hayvanların yaşam bilinçleri, Evrensel Bilinçle birleşerek ihtiyaçları olan Ot ve Bitkilerin ortaya çıkmasını sağlar. Bu Bitkilere değişik Enerjiler yüklenerek türleri çoğaltılır.
20. Belli Evrim seviyesine ulaşarak Yaratıcı Güç kazanan yani Tanrısal Bilince uzanan (Mesela, amacı için başka bir materyali kullanmasını beceren) Hayvan türleri ; HAYAT BOYUTU' nda, Adem-Havva genleriyle ve Adem-Havva bedensel öz  enerjileriyle  aşılanırlar. Bu şekilde meydana getirilen Cenin ile İnsan  nesli türetilir.

İlk İnsan' da Erdişi' dir. Yani ilk yaratılan İnsan'lar Dişi ve Erkek üreme organına sahiptir. Kendi kendini dölleyebilmektedir. Daha sonraları İnsanlar, Kadın ve Erkek olarak 2' ye ayrılmıştır.

Bir Bütünün 2'ye ayrılmasından da  İkiz Ruh' lar ortaya çıkmıştır. İnsanlar başlangıçta otomatizmaya bağlanarak SPADYUM ile DÜNYA arasında gele gide EVRİM' e başlarlar. Daha sonra Program alarak gelmeler ve SPADYUM da dinlenmeler başlar. Daha sonra da İnsanlar, kendilerini yaratan ADEM' lerin koydukları Evrim Kurallarına göre, Onların destek ve denetiminde Tekamül Boyutlarında kademe kademe ilerlerler.

 

Nitekim  Bilgi Kitabı  Fas.11-Sh.129 da  "Bizler Sizin ilk Anne ve Babalarınızız. Bizlerden neden korkuyorsunuz? Bir gün Siz de Bizim gibi olacaksınız.  Bizler Adem ile Havva isek, Sizler de Bizlerin çocukları, torunlarısınız." denmektedir. ( Bilgi Kitabı Fas.11-Sh.129 için tıklayınız.)

 

*İkiz Ruh nedir? Eş Ruh nedir? (by Sananda) okumak için tıklayınız.
21. HAYAT BOYUTU' nda var edilen Varlıklar da (ULU GÜÇ, ADIM-HAVAM-ATEŞİM, ADEM ve HAVVA' lar) ATLANTA BOYUTU' nun genlerinden AŞI almışlardır. ATLANTA BOYUTU' nda prototip bir Form-Şekil vardır. Bu form bugünkü İnsan Bedeninin Genel şeklidir. İnsan da , ADEM ve HAVVA Genlerinden aşı alarak ATLANTA Genlerine ulaşmıştır.
22. Bilgi Kitabı, İnsanlığın bugünkü Şekil ve Bilince ulaşmasında Mutasyon (Değişim) ve Aşılama' nın büyük rol oynadığını belirtmektedir. Ayrıca, Bugün Evrimini bitirmiş bir İnsani Bilincin -layık olduğu nispette- en az 150 ile 200 değişik, Evrimli Genlerle aşılanmış olduğunu açıklamaktadır.

Şu anda Dünyada Beden kazanmış olan her İnsanın da, istisnasız olarak Musa, İsa, Muhammed, Mevlana, Beyti Dost ve Dost Kadri isimleriyle tanınan 6 Yüce Bilinçten alınan Genlerle birebir aşılandığı bildirilmektedir.

*Not.1- Akaşa Yayınlarından olan P'TAAH(2) adlı kitabın 169.cu Sh.de Pleiades Yıldızından gelen Uzaylı Varlık " İnsanlık Yıldız-Tohumludur ve Sizin zamanınızdan çok uzun devirler önce bir hayli GENETİK mühendislik yapılmıştır." demektedir.
*Not.2- Akaşa Yayınlarından OMNİ adlı kitabın 121.ci Sh.de " Son derece gelişmiş toplumlar buradaki (Dünyadaki) türlerle çiftleşerek gezegende yeni ırkların ortaya çıkmasını sağladılar." denmektedir.
*Not.3- Musa Peygambere indirilen Tevrat'da (Tekvin 6-2) " Allah'ın oğulları Adam kızlarının güzel olduklarını gördüler ve seçtiklerinden kendilerine karılar aldılar." denmektedir. [ Tevrat  (Tekvin 6-2)  okumak için tıklayınız. ]
23. Diğer GÜRZ' lerde ve KÜRZ' lerde de aynı şekilde çeşitli Varoluşlar yaratılmış olup Tekamül ve Yaşam Bütün GÜRZ' lerde ve KÜRZ' lerde, Sonsuz Çeşit ve Zenginlikte devam etmektedir.
*Not. AKAŞA Yayınlarından olan "KRYON-Yuvadan Mektuplar" adlı Kitabın 66.ci sahifesinde de (...Evrende Her yerde Yaşam bulunur. Siz bu Gezegenden ayrılmadan önce Biliminiz bunu kanıtlayacaktır...) denmektedir.
24. Evrende hiçbir varlık Tek değildir. Dinsel Bilgilerde Tekmiş gibi takdim edilen Yaradan, Allah, Rab, Tanrı gibi isimler aslında (Aynı Bilinçte, Aynı Güçte ve Aynı Frekanstaki) Varlıklar toplumunu, Yönetimini, Sistemini veya Organizasyonlarını ifade etmektedir. Yani Bilinç Birliği, TEKLİK olarak yansıtılmaktadır.

Bu nedenle de, Dinsel Bilgilerde Tekmiş gibi tanıtılan Varlıklar, genelde Biz gibi çoğul ifade ile İnsanlara seslenmişlerdir. Dolayısıyla YARATILIŞ bahsinde adı geçen Bütün İsimleri, Bütün Güçleri ; aynı Bilinçteki Varlıklar Toplumu-Grubu-Sistemi olarak düşünmek lazımdır.

YARATILIŞIN her kademesinde var olan Canlılar çoğalmışlar, Ortamlarına ve Boyutlarına uygun EVRİMLER yapmışlar, Kendilerine yansıtılan Düzenlere uygun Düzenleri ve Sistemleri kurmuşlar, daha sonra kendilerine yansıtılan Enerji, Sistem ve Düzenleri, daha alt boyutlara aktararak, yepyeni Varoluşlar ve Bu Varoluşların maddesine uygun, yeni Varlıklar (Mevcudat) yaratmışlardır. Her grup, her kademe yarattığı, Varoluşların ve Varlıkların, Mevcudatın, Tanrısı, Yöneticisi ve Denetimcisi olmuştur.

*Not. Nitekim, Akaşa Yayınlarından olan "KRYON - 2000 : Eşiği Geçmek" adlı Kitabın 129.cu sh. de " Tanrı gerçekte her biri ismen bilinen Trilyonlarca aile üyesinin toplamından oluşur." denmektedir.
25. Her Varoluş, yarattığı Varoluşa görünmez Enerji Telleri ile bağlanmış, O Varoluşun VİCDANI ve YÜKSEK BENLİĞİNİ oluşturmuştur. Adem ve Havva'lar, yarattıkları İnsanoğullarına görünmez Enerji Telleri ile bağlanarak Onların Yüksek Benliği olmuşlardır. Adem ve Havva' ları yaratan (Adım-Havam-Ateşim) lerde, Adem ve Havva' lara bağlanarak Onların Yüksek Benlikleri olmuşlardır.

Bu Zincirleme bağlanış EVRENSEL bir MEKANİZMAYLA Sonsuza kadar sürmekte, tüm Kainat Varlıkları, birbirinin içinde yaşamakta ve hissetmektedir. Bu Sistemle, YÜKSEK BEN' ler, yarattıkları Varlıklara  Şah Damarından daha Yakın  olmuşlardır.

*Not.1- Ruh ve Madde yayınlarından olan SADIKLAR PLANI-RUHSAL TEBLİĞLER adlı Kitabın 668.ci Sh.de, Kainattaki Tüm Varlıkların birbirine "YÜKSEK BENLİK" şeklinde olan bağlantısı "KUKLACI" misaliyle şöyle anlatılmaktadır. "...Beden, şüphesiz bir Kukladır. İpleri Yüksek Ben-Ulvi Ben, kısaca Ruhi Ben'in elindedir. Kuklanın hareketleri, Kuklacının parmaklarına takılı bulunan İPLERLE temin edilir. Kuklacının parmakları, kolları, adaleleri, sinirleri vasıtasıyla Beyni tarafından idare edilir. Beyin yani Kuklacının Beyni, gene Onun Yüksek Benliğine bağlıdır. Yani Kuklacı da kendi Yüksek Ben'inin bir kuklasıdır. Bu bağlılık EVRENSEL BİR MEKANİZMA içersinde SONSUZA kadar gitmektedir...."

(Sadıklar Planı Sh.668-669 / Okumak için tıklayınız.)

 

*Not.2- Yaratılan tüm Varlıklar birbirlerine Kuklacı’nın ipiyle bağlı oldukları gibi, aynı zamanda var edilmiş olan tüm Gezegenler, Dünyalar, Güneş Sistemleri, Alemler, Evrenler ve Galaksiler de adeta bir balon ipiyle bir Merkeze bağlanmakta, o Merkezler de yine bir balon ipiyle başka bir merkeze bağlanmakta ve bu sistem ilanihaye devam etmektedir. Sonuçta her şey tek bir Merkezden intişar eden yansımalarla yönetilmekte ve denetlenmektedir. Bu husus Bilgi Kitabı Sh.363 de aşağıdaki cümlelerle açıklanmaktadır. “Her Evren adeta bir balonun ucuna takılan bir ip ile idare edilmektedir. Her bir Evren ayrı ayrı bir Merkeze bağlı olarak hareket etmektedir. Bu Merkezler de Tek bir Merkeze bağlı olarak hareket etmektedir.” ( Bilgi Kitabı Fas.28-Sh.363 için tıklayınız.)

 

26. Aslında Yaratılış kademelerinde yer alan her Varoluş, birbirinin kopyasıdır. Aralarında sadece Enerji, Frekans ve Titreşim farkı vardır. Enerji, Frekans ve Titreşim farkları da BİLGİ ve BİLİNÇ farklılığı yaratmaktadır.

Yani Mikro' daki düzen Makro' yu yansıtmakta, Makro' daki düzende Mikro'ya aksetmektedir. Dolayısıyla İnsan bulunduğu Varoluş katındaki Düzeni, Sistemi, Tabii Sirküle Nizamını ve Kendini layıkıyla tanıyabildiği takdirde, Bütün Yaratılışı, Makro ve Mikro'yu Genel olarak kavrayacaktır. İnsan, Varoluşun en son Halkasından Yukarıya tırmanan bir Tekamül yolunda bulunmaktadır.


*Not. Mikro'nun Makro' ya, Makro' nun Mikro'ya benzerliği Görsel olarak da tespit edilmiştir. Yukarıdaki 1.nolu Atom resmi CERN tarafından çekilmiştir. Resimdeki kırmızı saha atom çekirdeği etrafında dönen elektronların meydana getirdiği Elektron Bulutu'dur.

2.nolu resim NASA tarafından çekilmiştir. Güneşten gelen plazma'nın (Atom ve Atom altı parçacıkların) Dünya'yı bir Bulut gibi sardığı görülmektedir. 3.nolu resimdeki Andromeda Galaksisi de NASA tarafından çekilmiştir. Galakside yer alan milyarlarca yıldızın Galaksi merkezini bir Bulut gibi sardığı görülmektedir.

27. YARATILIŞ, İlk noktasından Son noktasına kadar planlanmış Muazzam Teknolojik Organizasyondur. Bilgi Kitabı' nın belirttiğine göre aslında her şey iç içe Bütünsel bir top-yumurta şeklindedir.

Her şey Küre'nin Merkezinden yayılmakta ve tekrar oraya dönmektedir. Bir yumurtanın kabuğunu ATLANTA BOYUTU olarak düşünürsek içinde bulunduğumuz Varoluşların küresel kesiti aşağıdaki şekilde olmaktadır.


28. ATLANTA BOYUTU' ndan gelerek İnsanlığa kadar uzanan YARATILIŞ 'ı başlatan, Organize eden, Sürekliliğini sağlayan ve Denetleyen 3 Eş Değer GÜÇ' e, Bilgi Kitabı Noktadan çıkan 3 Damla demektedir. Nokta tabiriyle ATLANTA BOYUTU kastedilmektedir. Çünkü ATLANTA Boyutu hakkında hiç bir şey bilinmemektedir. Bilinenlerin Tümü de Nokta mesabesindedir. ATLANTA BOYUTU' nun Yaratan'ı yoktur.

Onlar Sonsuz Enerjinin Doğal Sirküle Nizamı içersinde, bilinçli bir kıpırdanmasından, bükülmesinden, dalgalanmasından Doğal olarak var olmuşlardır.

Var olan bu Doğal Canlılar yani ATLANTALILAR, mevcut Doğal Sirküle Nizamına uygun-paralel çalışmalar yaparak, Hiçbir zaman Değişmeyecek ve Değiştirilemeyecek olan 18 SİSTEM YASALARINI kurmuşlar, Bu Yasalar çerçevesinde, Bir çok SİSTEMLERİ devreye alarak Enerjileri ve Varoluşları, Boyutlardan Boyutlara taşımışlar, Bildiğimiz ve Bilmediğimiz Bütün Varoluşları ve Varlıkları Yaratmışlardır.

Kurulan Bu SİSTEMLER, Ezelden Ebede bir Şemsiye gibi açılarak büyümekte ve güçlenmektedir. Üst Boyutlar mevcut Sistem, Nizam ve Düzen içersinde Alt boyutları yetiştirerek, gözeterek ve denetleyerek SİSTEMLERE dahil etmektedir.

*Not.1- Varoluş Programları neden devreye alındı? Atlantalılar' dan İnsanlığa uzanan Varoluş Programları neden-niçin realize edildi? Şeklindeki soruların, tek ve yalın cevabı

 [ ENERJİ ] içindir. Bu konuda daha fazla bilgi için tıklayınız.

*Not.2- "Yaratılış"  konusunda daha genel bilgi için KISA NOTLAR bölümü  No.36 daki "Doğal Sirküle Nizamı"nı okumak için tıklayınız.


Yazım tarihi : 22.6.2001

 buzkom@gmail.com

 

Ziyaretçi Sayısı : web statistics