32) İstanbul'dan N.P soruyor. "KISA NOTLAR 14.nolu bölümde, Anti Madde Alemlerinin tespit edilemediğini belirtiyorsunuz. Sonra da BETA NOVA' yı anlatan 26.nolu bölümde BETA Gürzünü meydana getiren patlamaların Dünya Gözlemevleri tarafından görüldüğünü yazıyorsunuz. Bu çelişkiyi izah edebilir misiniz?"
Anti Madde hakkında KISA NOTLAR 14. nolu bölümde verilen bilgilere ilave olarak aşağıdaki bilgileri aktarırsak konu aydınlanacaktır.
Büyük Patlama sırasında Madde ve Anti Maddenin eşit olarak meydana geldiği Matematiksel olarak kanıtlanmıştır.

Parçacık Fiziği Laboratuvarların da yapılan çeşitli deneylerde Einstein'ın E=M.C2 formülü gereğince, yoğunlaştırılmış Işık Enerjisinden eşit miktarda Madde ve Anti Madde parçacıkları elde edilmiştir.

Madde ve Anti Madde parçacıklarının karşılaşması durumunda da ; Madde ve Anti Madde parçacıklarının birbirini yok ederek yoğun Enerjiye dönüştüğü deneysel olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle Anti Maddeye geleceğin Enerji kaynağı olarak bakılmaktadır.

Parçacık Fiziği çalışmalarında ileri olan Ülkeler, Anti Madde üretim merkezleri kurmuştur. Eylül -1995 tarihinde İsviçre'deki CERN Laboratuvarlarında ilk Anti Madde Atomu olan Anti Hidrojen atomu üretilmiştir.

Hesaplamalara göre 1 gr. Anti Maddeden elde edilecek Enerji ile bir otomobili 100.000 sene kullanmak mümkün olacaktır.

İçinde bulunduğumuz Kozmos da, Madde ne kadar gerçek ise Anti Maddenin mevcudiyeti de o kadar gerçektir.

Bilim, bugün için Madde Alemlerinin ve Anti Madde Alemlerinin, Bilinen Kozmo' da ayrı ayrı Bölgelerde yer aldığını ve aralarında henüz bilinmeyen bir Perde bulunduğunu kabul etmektedir.

Madde ile Anti Madde özellikleri aslında birbirinin benzeridir.

Maddenin de, Anti Maddenin de Kütlesi vardır. Dolayısıyla Madde de, Anti Madde de Yer çekim Gücüne sahiptir.

Ses nasıl Maddenin titreşiminden meydana geliyorsa, Anti Maddenin de titreşiminden Ses meydana gelmektedir. Yani Anti Maddeden yapılmış bir Piyanonuz varsa sesi Madde piyanosu gibi işitilecektir.

Sıcaklık ve Elektrik akımı gibi Enerjiler nasıl bazı Maddelerin üzerinden akarak yayılıyorsa, Anti Madde üzerinden de Enerjiler ayni şekilde akarak yayılmaktadır.

Madde ile Anti Madde arasında sadece küçük bir fark vardır. O da Madde ve Anti Maddenin, Ters Elektrik yüküne sahip olmalarıdır.

Mesela, Madde Elektronu daima (-)negatif elektrik yüklüdür. Anti Madde Elektronu olan Pozitron ise daima (+)pozitif elektrik yüklüdür. Bildiğimiz her Maddenin, bir Anti Maddesi bulunmaktadır.

Işığın ve Enerjinin en küçük parçası olan Foton ise Kütlesizdir. Anti Foton da Kütlesizdir.

Foton Elektrik yükü taşımaz. Anti Foton da Elektrik yükü taşımaz.

Yani Foton ve Anti Foton aynıdır. Dolayısıyla Fotonu belli bir frekans seviyesinde nasıl Işık olarak görüyorsak, ayni şekilde Anti Fotonu da Işık olarak görmekteyiz.

Kozmo' nun içindeki Madde Yıldızlarından Dünya' ya gelen Işıkları nasıl görebiliyorsak, Anti Madde Yıldızlarından gelen Işıkları da aynı şekilde görebilmekteyiz.

Madde Yıldızlarından gelen Işıkla, Anti Madde Yıldızlarından gelen Işık, Gözlemevlerimiz ve Gözlerimiz tarafından aynı şekilde görülmektedir.

Dolayısıyla Kozmo' dan gelen Işıkların hangisinin Foton, hangisinin Anti Foton olduğunu anlamamıza olanak yoktur. Ama Kozmo' dan Foton ve Anti Foton olarak gelen Bütün Işıkları görebildiğimiz kesindir.

Güneş' imizden Dünya' ya nasıl Işıkla beraber, Atom ve Atom altı parçacıklar geliyorsa, aynı şekilde Kozmo' da mevcudiyeti muhakkak olan Anti Madde Yıldızlarından da, Dünya' mıza Işıkla beraber Anti Atom ve Anti Atom parçacıkları gelmektedir.

Ancak Anti Atomlar ve Anti Parçacıklar, Dünya çevresine ulaştıklarında, Dünya' nın çevresindeki Madde Atomları ve Madde Parçacıkları ile karşılaşmakta ve birbirlerini yok ederek Enerjiye dönüşmektedirler.

Bu nedenle Uzaydan gelen Anti Atomları ve Anti Parçacıkları tespit edebilmek için Dünya Atmosferinin dışına çıkmak gerekmektedir.

Bunun için "Alpha Magnetic Spectrometer" denen (Kısa adıyla AMS) bir Cihaz geliştirilmiştir. AMS Balonlarla Atmosferden yüzlerce kilometre yukarıya çıkarılmış ve 1998 yılında da füzeyle 10 gün müddetle uzaya gönderilmiştir. Ancak beklenen sonuçların alınmadığı açıklanmıştır.

Yeniden yapılandırılmış olan AMS-02 ise 2004 yılında halen tamamlanmakta olan "Uluslar arası Uzay İstasyonuna" monte edilecektir. Bu tarihten sonra Anti Madde Yıldızlarının ve Anti Madde Galaksilerinin tespitinde önemli gelişmeler olması beklenmektedir.

RUHSAL BİLGİLER ise Madde ile Anti Maddenin Ters Elektrik yüküne sahip olmalarının yanında, Madde Atomlarıyla ve Anti Madde Atomlarının dönüşlerinin-spinlerinin de ters yönde olduğunu ve Madde ile Anti Madde Alemlerinin, ayni mekan ve zamanda iç içe ancak birbirinden ayrı konumda bulunduğunu belirtmektedir.

Madde Atomlarıyla, Anti Madde Atomlarının birbirlerini Kütle Çekim Gücüyle çektiğini, Ancak ters dönüşleri-spinleri nedeniyle aynı zamanda birbirlerini iterek dengede kaldıklarını açıklamaktadır.

Ruhsal Bilgiler , Madde ile Anti Maddenin birbiriyle temas ederek Enerjiye dönüşmesini önleyen Perdenin, Bu itme gücünden kaynaklandığını bildirmekte, Teknolojide İlerlemiş Uygarlıkların, Bu Perdeyi geçmeyi öğrendiklerini dolayısıyla Madde Alemleri ile Anti Madde Alemleri arasında çok rahat seyahat ettiklerini açıklamaktadır.

Sonuç ;
1- Bugünkü Fizik Biliminin bulgularına göre, Foton ile Anti Fotonun özellikleri aynıdır. Dolayısıyla Madde Alemlerinden gelen Fotonlar ile Anti Madde Alemlerinden gelen Anti Fotonlar belli frekans seviyesinde Işık olarak görülmektedir.

Bu sebepten ötürü, Tüm Kozmos' a Foton ve Anti Foton salan Patlamalar, Dünya Gözlemevleri tarafından rahatlıkla tespit edilebilmektedir.

2- Ruhsal Kaynakların, Anti Madde Alemleri hakkında verdikleri Bilgiler, Dünya Biliminin tespitlerinin çok ilerisindedir.

Dünya Bilimi, Anti Madde Alemlerine ait Bilgileri çözdükçe Evrensel Gerçeklere o nispette yaklaşacaktır. Evrensel Realiteler ve Gizler, Anti Maddenin ve Anti Madde Alemlerinin içindedir.

         Not. Anti Madde hk.da  ek bilgi için tıklayınız. (Türkçe)


Yazım tarihi : 20.12.2002

buzkom@gmail.com

 

Ziyaretçi Sayısı : web statistics