34) Evrim Boyutları ve 5.ci Boyut nerededir? Tüm Evrim Mekanları ( Yerleri ) nerdedir? Öğrenmek ister misiniz?

 

Dünya'da yapmakta olduğumuz Bilinç Evrimine, Omega Evrimi de denmektedir.

Omega bir Güneş'tir ve 16.cı Güneş Sistemi içindedir. Omega'ya 19.cu  Evrim Boyutu da denmektedir. Omega Güneşi, Hayat Boyutunda yani II.ci Evren'dedir. Omega,       9 enerji katmanı olarak, içinde bulunduğumuz  Güneş Sistemine  yansıma yapmaktadır.

Omega' ya  Boyutlar ötesinden, Ruhsal ve Rabsal Planlar yansımaktadır. Omega, Ruhsal ve Rabsal Plan yansımalarını birleştirerek, Heplik Boyutu içersindeki Bütün Güneş Bütünlüklerine yani içinde bulunduğumuz Ortamlara  indirgeyerek aktarmaktadır.

Bildiğimiz ve bilmediğimiz Bütün Enerjileri, Bilgileri, Düşünceleri, Frekansları, Sesleri, Renkleri ve Fenomenleri bulunduğumuz ortamların ihtiyacı kadar aktaran Omega' dır.

Omega' nın yansıma gücü, Kadir Enerji Odağının yansıma gücüne eşittir. Kadir Enerji Odağının yansıma gücü de, Işık Evrenin yansıma gücüne eşittir.

Omega Bilinç Güneşidir. Omega Evrimine, Bilinç Evrimi de denir. Varlık İnsan Bedeni kazandıktan sonra Omega Evrimine alınır.

Boyutlar ötesinden Omega' ya yansıyan Ruhsal ve Rabsal Planlar da kendi içlerinde 9 katman halindedir.

9 katmanlı Omega yansıma şebekesi, Ruhsal ve Rabsal katmanların enerji ve bilgilerini birleştirerek, Heplik Boyutuna yansıtır.

Mesela. Omega-1 yansıma kanalı, Ruhsal Planın 1.ci Katmanını ve Rabsal Planın 1.ci katmanını birleştirerek, müşterek olarak Heplik Boyutuna yansıtır.

Heplik Boyutu içinde Evrim yapmakta olan bir varlık, Evrimini bitirebilmek için Omega' dan aktarılan 9 katmanlı Ruhsal ve 9 katmanlı Rabsal, bilgi ve enerjilere yani toplam 18 katman halindeki Enerji ve Bilgilerin tamamını absorbe etmek  etmek durumundadır..

Bu nedenle Heplik Boyutu Evrimi 18 Boyut (18 Katman) olarak da ifade edilmektedir.

İnsanlık, Ruhsal Plan yansımalarına Düşünceyle, Rabsal Plan yansımalarına ise Hücresel Enerji çekerek ulaşmaktadır.

Aşağıdaki Dünya Evrim Planı şeması, Bilgi Kitabi Bilgilerine göre hazırlanmıştır.

Bu şema, Bilgi Kitabı "Evrim Bilgilerinin" özeti durumundadır.

Bilgi Kitabı Sh. 873 de "Güneş Sisteminizdeki her Varlık Satürn Evrimini devreye alan bir programı tamamlamak ile yükümlüdür." denmektedir. ( Bilgi Kitabı Öz.ek.5-Sh.873 için tıklayınız.)

 

Yine Bilgi Kitabı Sh.497 de " Dünya Boyutunun Giriş Kapısı ALFA, Son Çıkış Kapısı ise OMEGA'dır. " denmektedir. ( Bilgi Kitabı Fas.36-Sh.497 için tıklayınız.)

 

Yukarıdaki şemada gösterildiği üzere Dünya Evrim Planı ; Dünya girişiyle yani 3.cü Evrim Boyutunda  başlamakta, Satürn yani 7.ci Evrim Boyutu çıkışıyla bitmektedir. Satürn, Omega  Güneşinin yansıtıcı odağıdır. Satürn Evrimiyle, Omega Evrimi de tamamlanmakta, Hakiki İnsan - Kamil İnsan  olunmaktadır.

Bilgi Kitabı bilgilerinde, 6.cı ve 7.ci Boyut Evrimlerinin yapıldığı Gezegenler  net olarak belirtilmiştir.

 

6.cı Boyut Evrimi, Venüs gezegeninde başlamaktadır, sonra Mars'a geçilmekte ve Merkür'de son bulmaktadır.

 

7.ci Boyut Evrimi ise Plüton'da başlamakta, sırasıyla Neptün, Uranüs, Jüpiter de devam etmekte ve Satürn'de son bulmaktadır.

Dünyamız 3.cü Evrim Boyutundadır. 6.cı ve 7.ci Boyut Evrimlerini yapıldığı  gezegenler Bilgi Kitabı'nda açıklanmıştır. Sadece 4.cü ve 5.ci Evrim  Boyutlarının yerleri yani mekanları hakkında   Bilgi Kitabı' nda net bilgi yoktur.

 

Bilgi Kitabi Sh. 378 de "Üç ile Dördüncü Boyut Biyolojik Boyuttur. İkisi müşterek çalışır" denmektedir. ( Bilgi Kitabı Fas.29-Sh.378 için tıklayınız.)

Bu ifadeden 3.cü ve 4.cü Boyutların müşterek mekanda olduğu yani Dünya üzerinde birlikte bulunduğunu anlamak lazımdır.

Ayrıca diğer Ruhsal Bilgilerde 3.cü Boyutla, 4.cü Boyutun iç içe olarak Dünya'da bulunduğunu teyit etmektedir.

Yani 3.cü Boyutla, 4.cü Boyut aynı anda, aynı yerde ancak farklı frekansta birlikte bulunmaktadır.

5.ci Boyuta gelince, Bilgi Kitabında 5.ci Boyutun Mekanı hakkında direkt bir ifade yoktur. Ancak endirekt bir çok ifade vardır.

Yukarıdaki şemaya bakarsanız. 3.cü Boyuta, 4.cü Boyuta ve 5.ci Boyuta yani 3 Evrim Boyutunun hepsine birden Omega-1 kanalı yansımaktadır. Omega-1 kanalı bu 3 Boyuta, Ruhsal Planın 1.ci Makamını ve Rabsal Planın 1.ci Makamını yansıtmaktadır.

Bilgi Kitabı Sh. 380 de " Ruhsal Planın 1.ci Makamı, Üçüncü Boyut DÜNYA frekansına eşdeğerdir. Burası Dünyaya ait bir Makamdır." denmektedir. ( Bilgi Kitabı Fas.29-Sh.380 için tıklayınız.)

Bu ifadeden anlayacağımız Ruhsal Planın 1.ci Makamına ait bütün Enerji ve Bilgiler Dünya' da alınmaktadır.

Dolayısıyla da 3.cü Boyut, 4.cü Boyut ve 5.ci Boyut Evrimleri Dünya' da yapılmaktadır. Yani 3.cü Boyut' ta, 4.cü Boyut'ta, 5.ci Boyut 'ta Dünya' dadır

*Bilgi Kitabı, Güneş Sistemimiz içinde Tanrısal Evrim yapmakta olan bir varlığın, Güneş Sistemimiz içinde Evrimini tamamladığını belirtmektedir.

6.cı Boyut Evrimi Venüs, Mars ve Merkür olmak üzere 3 gezegende tamamlanmaktadır.

7.ci Boyut Evrimi ise Astroid Kuşağı ötesindeki Plüton, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Satürn'den oluşan 5 gezegende tamamlanmaktadır.

Yani 6.cı ve 7.ci Boyut Evrimleri 8 gezegende tamamlanmaktadır.

Frekanslarımızı yükseltmeden bu gezegenlere (Biyolojik beden veya Işık beden olarak) geçemeyeceğimize göre 9 gezegenden oluşan Güneş Sistemimizde (3.cü Boyut, 4.cü Boyut ve 5.ci Boyut) Evrimlerini yapabilmek için tek bir Gezegen kalmaktadır. O da Dünya'mızdır.

 

Yani 3.cü Boyut' ta, 4.cü Boyut' ta, 5.ci Boyut' ta Dünya' mızdadır.

Nitekim Bilgi Kitabı sh.193 de " Siz, ait olduğunuz Planetin dışına, ancak Hücresel Işınlanma ile transfer olduğunuz Bedeninizle çıkabilirsiniz ." denmektedir. ( Bilgi Kitabı Fas.16-Sh.193 için tıklayınız.)

Yine sh. 193 de " Karena Kapısından ait olduğunuz Beden Enerjisi ile geçemezsiniz." denmektedir. ( Bilgi Kitabı Fas.16-Sh.193 için tıklayınız.)

Yani 3.cü Boyutta sahip olduğumuz Bedenimizle Dünya Gezegeni dışına çıkamayız. Çıkmak istiyorsak, Bedenimizi mutlaka ışınlanacak şekilde aktive etmemiz, yani Bedensel Frekansımızı yükseltmemiz gerekmektedir.

Mevcut Bedenimizi ışınlanabilecek bir seviyeye getirmek içinde Karena' dan geçmek lazımdır. 3.cü Boyut titreşimindeki Bugünkü Bedenimizle, Karena Kapısından geçemeyeceğimize göre Bedenimizi önce 4.cü Boyut ortamına-frekansına göre aktive edeceğiz.

Ondan Sonra Karena Kapısından geçerek 6.cı Boyuta sahip olduğumuz Bedenle ışınlanacağız. Bilgi Kitabındaki bu açıklamalardan da 3.cü, 4.cü ve 5.ci Boyut Karena' nın Dünyamızda olduğu anlaşılmaktadır.

Not. Bedenimizin içindeki gerçek Biz olan ; Öz (Yani Evrim Özü) gerek görülürse (Bedensiz olarak) sahip olduğu frekansa uygun çeşitli maddesel ortamlara, Sistem tarafından ışınlanabilmektedir.

Ancak ışınlanan yerde, ışınlanan ortamdaki maddelerden yapılmış Bedenlerle var olunmaktadır. Nitekim hepimiz ışınlanarak Dünya Planetine geldik ve Dünyasal maddelerden yapılmış Bedenlere sahip olduk.

Bugün sahip olduğumuz Dünyasal Bedenimizle, Dünya Dışına ışınlanabilmek için mutlaka Dünyasal Bedenimizi ışınlanabilir titreşim seviyesine getirmemiz lazımdır. Buda 4.cü Boyut Bilincine ulaştıktan sonra 5.ci Evrim Boyutu olan Karena' dan geçerek  olmaktadır.

mega-1 yansıma kanalı içersinde, "Ruhsal Planın 1.ci Katmanıyla" birlikte Dünya'ya yansıtılan "Rabsal Planın 1.ci katmanı" yani Tesirler Mekanizması  da sadece Dünya' ya ait bir Mekanizmadır.

Rabsal Boyutun denetiminde olan ve Güneşin sol Boyutunda bulunan "Tesirler Mekanizması" Dünya'ya tesirler-dürtüler-yansımalar-akımlar göndererek, İnsanları bilgilendiren, düşünmelerini-düşünce zincirleri kurmasını sağlayan, yönlendiren ve kotlayan bir mekanizmadır.

6.cı Boyuttan itibaren ise İnsanlar hür bir Ruh , hür bir Şuurdur. Tesirlere, dürtülere ve yansımalara  ihtiyaçları yoktur.

Dolayısıyla Tesirler Mekanizması sadece 3.cü Boyut, 4.cü Boyut ve 5.ci Boyut için gereklidir. Bu husus da 3.cü Boyutun, 4.cü Boyutun ve 5.ci Boyutun Dünya' da olduğunu teyit etmektedir.

Bilgi Kitabı Sh. 379 de " Dördüncü Katmanın sonunda bu Evrimi tamamlayanlar uyutularak Hücre ayrışımına tabi tutulur." denmektedir. ( Bilgi Kitabı Fas.29-Sh.379 için tıklayınız.)

Hücre ayrışımı 5.ci Boyutta alınacak Enerji Aşıları için yapılmaktadır.

Bu işlem 4.cü Boyutun hemen sonunda yapıldığına göre ve başka bir yere transfer olunduğu belirtilmediğine göre 4.cü Boyutla, 5.ci Boyutun aynı Mekanda bulunduğu anlaşılmaktadır. Yani 3.cü Boyut, 4.cü Boyut ve 5.ci Boyut Dünya'dadır.

Aslında Karena, Evrim Boyutundan ziyade bir Süreç' tir. Zira Herhangi bir Evrim Boyutunda bulunan bir varlık, bu boyutta yaşadığı olaylarla, verdiği kararlarla, gösterdiği tepkilerle, frekansını, bilgi ve bilincini yükseltmeye çalışır.

Bulunduğu Evrim Boyutunda kalacağı süre ise ferden göstereceği başarıya, liyakate ve idrake bağlıdır.

Karena da ise, Karene' ya alınmaya layık görülen Bütün varlıklar süresi belli olan (9 ay 10 günlük) teknolojik bir destekle Bedensel ve Zihinsel aşılamalrla güçlendirilirler.

Anne Karnında geçirdiğimiz 9 ay 10 günlük sürede aslında TERS KARENA' dır.

Zira aslı Işık olan Evrim Özümüze, Anne Karnında kalınan sürede 3.cü Boyut maddesinden yapılmış bir Beden (Elbise) giydirilmektedir.

5.ci Boyut Karena' da ise 6.cı Boyutta var olabilmek için Hücresel ve Zihinsel olarak yeniden yapılandırılmaktayız.

Dolayısıyla Karena' daki 9 ay 10 günlük bekleyiş ve yapılandırma için ayrı Dünyalara-Gezegenlere ihtiyaç yoktur.

5.ci Boyut Karena' nın,  4.cü Boyut' un sonunda ve 4.cü Boyut' la aynı mekanda olması gerekmektedir. Burası da DÜNYA'mızdır.

SONUÇ ; İçinde bulunduğumuz 3.cü Boyut ve yükselmek için uğraştığımız 4.cü ve 5.ci Boyutlarda DÜNYA' dadır. Bu 3 Boyutta, aynı zamanda, aynı mekanda iç içe ancak değişik frekanslarından dolayı birbirinden ayrı durumda bulunmaktadır.


Yazım tarihi : 20.12.2002

buzkom@gmail.com

 

Ziyaretçi Sayısı : web statistics