6.cı Evrim Boyutu : ÖLÜMSÜZLÜK Boyutudur.

5.ci Evrim Boyutu olan Karena. Laboratuvar ortamıdır. Burada Evrim Öz'lerimize enerjisel ve hücresel aşılamalar yapılır.  4.cü Evrim Boyutu olan Cennet ve 5.ci Evrim Boyutu olan Karena, içsel Dünya'mızdadır. Bilgi Kitabı, 6.cı Evrim Boyutu mekanlarını açıkça belirtmektedir. 6.cı Evrim Boyutu Yaşamı ve Evrimi  Venüs, Mars (Merih) ve Merkür'de sürdürülmektedir. Yani 6.cı Evrim Boyutu Astroit Kuşağının içinde yer alan, Güneşimize en yakın 3 gezegen dolaşılarak yapılmaktadır.

Dünya üzerindeki İlahi-Tanrısal Evrimini tamamlayan İnsan, Karena'daki enerjisel ve hücresel aşılamalardan sonra ışınlanarak 6.cı Evrim Boyutu yaşamının ilk Gezegeni olan Venüs'te beden kazanır. Daha sonra Mars'a, daha sonra Merkür'e geçilir.  Merkür, 6.cı Evrim Boyutunun son gezegenidir.

6.cı Evrim Boyutunda İnsan, çok seyyal ( Hücresel titreşimi-frekansı çok yüksek olan) Fiziksel Bedene sahiptir. 6.cı Boyutta İnsanlar,Yüksek frekanslı Fizik Bedenleriyle (Yine Bizim gözlerimizle görülmeyen ve diğer duyularımızla da algılanmayan) çok seyyal maddelerden mürekkep Maddesel Ortamlarda, yüksek bir Medeniyet ve  yüksek Teknoloji içersinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Halen içinde bulunduğumuz Maddesel Yaşamlara benzeyen bu yüksek Teknolojiye sahip yaşamlar ve medeniyet, Kendilerini bilinçli olarak sisledikleri için (Kendilerini görünmez kıldıkları için) halen mevcut Dünya teknolojisi tarafından tespit edilememektedir.

"Oradaki Dostlarınız da aynen Sizin gibi Bedenli Dostlardır. Ancak şu farkla ki, onlar Beyin Güçlerinin daha değişik kanallarını kullanabilme yeteneğini kazanmışlardır.

 

Bu şekilde Bedeni Görüntülerini kendilerinden daha düşük Frekanslara göstermeyecek şekilde sislerler (Yapıtları dahil ).

 

Onlar isterlerse Sizin Frekanslarınıza rahatça inerek Bedeni görünümleri ile karşınıza çıkabilirler. Sizler Hakikati bilmediğiniz için uydu fotoğrafları ile değerlendirmeler yapıyorsunuz." ( Bakınız Bilgi Kitabı Fas.33-Sh.434-435 )

 

1990 yılında İnsanların Uzay ile, yani UFO'larla ilgisi çok artacak. Biz Astronotlara burada birkaç oyun hazırladık. Uzaydaki Astronotlar Bizi bir an görecek ve ne olduğunu anlamadan Biz geçmiş olacağız. Radarlar Bizleri tespit edemeyecekler. Bizi tespit etmek için çok fazla para ve emek harcayacaklar. Fakat göremeyecekler. ( Bakınız Bilgi Kitabı Fas.33-Sh.444 )

Not.1- Bizim Gözlerimiz, Dalga Boyu 400 nanometrenin altında olan ve Dalga Boyu 740 nanometre'nin üzerinde olan IŞIK'ları göremez. Aynı şekilde Bizim Kulaklarımız, Frekansı 16 Hertz' in altında olan ve Frekansı 20.000 Hertz' in üstünde olan SES' leri de işitmez.

Bu durum gördüğümüzün dışında Işık yoktur veya duyduklarımızın dışında Ses yoktur mantığını getirmez. Dünya Maddelerinin ortalama titreşim frekansı DO frekansıdır. Bu da ortalama 240 Hertz'e tekabül eder. Ruhsal Bilgilerden anlaşıldığına göre; Maddenin titreşimi, belli Frekansları aşınca, Dünya İnsanının Fiziksel görüş ve tespitinden çıkmakta, başka Boyutları ve yaşamları yaratmaktadır.

Ruhsal Bilgiler Bu şekilde 7 Boyutun iç içe bulunduğunu bildirmektedir. Dünya Bilimi, Bugün MADDE' nin tam tersi özellikleri taşıyan ANTİ MADDE' nin mevcudiyetini (Laboratuvar ortamında) kesin olarak tespit etmiş bulunmaktadır.

Yine kanıtlanmış olan  Büyük Patlamanın matematiksel hesaplarına göre : Bütün Kozmos' da MADDE miktarı kadar ANTİ MADDE bulunması gerekirken, Bugün Kozmos' da ANTİ MADDE' den meydana gelmiş Galaksiler veya Yıldızlar hiç bir şekilde tespit edilememektedir. ANTİ MADDE Alemlerinin Nerede olduğu konusu, Bugünkü Fizik ve Astronomi Biliminin cevap veremediği konular arasındadır.

 

6.cı Evrim Boyutunda İnsan, Hür bir Ruh, Hür bir Şuur, Hür bir Vicdan'dır. Kendi Kendinin hakimidir. 6.cı Evrim Boyutunda İnsan hücrelerini istediği zaman dağıtarak, istediği yere Işınlanma gücüne sahiptir. 6.cı Evrim Boyutundaki bir İnsan Astroid Kuşağı içersindeki istediği herhangi bir Gezegene ışınlanabilir ve gittiği yerde tekrar Bedenlenebilir. Bu tamamen Zihinsel Güçle yapılmaktadır. 6.cı Evrim Boyutunda ölüm ve reenkarnasyon yoktur. 6.cı Evrim Boyutunda  Ölümsüzlüğe kavuşulmaktadır. Ancak Dünyadaki gibi Ruhsal Enerjimize Gümüş Kordonla bağlı bulunmaktayız. Yani Fizik Bedenli yaşamımız, Yüksek Benliğimizin ve Sistem'in kontrolü altındadır.

6 cı Evrim Boyutunda, Dünyadaki Dinsel Bilgilerle ilgisi olmayan, Hakiki Dinsel Bilgiler öğrenilir. 6.cı Evrim Boyutundan sonra Dini temalar son bulur. 7 kat Evrimsel ve Evrensel Bilgiler alınır. Evrensel Şuur ve Evrensel Bilinç kazanılır. Bilinç Miracı yapılır. 6.cı Evrim Boyutunda İlim, Bilim, Araştırma, Topluma ve Bütüne hizmet öndedir. 6.cı Evrim Boyutu, Alt Boyutların yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve denetlenmesi için Sistem'e bağlı olarak planlı ve koordineli Görevlerin yapıldığı boyuttur.

 

Ölümsüzlük Boyutu olan 6.cı Evrim Boyutunda, Bilinç Miracı yapıldığı için, Bu Boyuta MİRAÇ Boyutu da denir. 6.cı Evrim Boyutuna aynı zamanda GÜNEŞ Boyutu da, ALTIN Boyut da denmektedir. Zira Merkezi Güneşler Birliği, Bu Boyuttan itibaren İnsana yol göstermekte, yardımcı olmaktadır.

Evrim her boyuttaki Yüksek Benliğimizin Frekansına ve Bilincine ulaşmaktır. Enel Hak diyebilen bir İnsan, O güne kadar korktuğu, taptığı, yalvardığı, Tanrım dediği Varlığın Özüyle, Kendi Özü'nün bir olduğunu keşfetmektedir. Enel Haklık, Parçası olduğumuz Yüksek Benliğimizi birebir algılayarak Öz'ümüzü idrak etmemizdir. Bu nedenle 6.cı Evrim Boyutuna ENEL HAKLIK Boyutu da denir. Enel Hak Tanrı Benim anlamındadır. 6.cı Evrim Boyutuna NİRVANA Boyutu da, BİLGELİK Boyutu da denmektedir.

 

6.cı Boyut Evrimi, 14.cü Güneş Sisteminin nezaretinde yapılmaktadır. 14.cü Güneş Sistemi Sonsuz Şuur'a yani 7.ci Evrim Boyutuna hazırlık yaptıran Güneş Sistemdir. Onun için 6.cı Boyut Evrimine, GAMA Evrimi de denmektedir.

 

6.cı Evrim Boyutunun ilk Gezegeni olan Venüs yaşamında Portakal Rengi hakimdir. Daha sonra geçilen Merih yaşamında bildiğimiz 7 renk katmanı bulunmaktadır. 6.cı Evrim Boyutunun son Gezegeni olan Merkür yaşamında ise Beyaz renk hakimdir. Bunun için Merkür'e Beyaz Ülke denmektedir. Burada tekrar Sistemle Akitler yapılır.

 

Genel olarak Kutsal Kitaplar-Dini Doktrinler yoluyla  Evrime alınan İnsanlar, Sistemle Akitlerini 4.cü Evrim Boyutu sonunda yaparlar. Ancak özellikle Uzak Şark bilgileriyle eğitilen İnsanlar, Guru rehberliğinde ferdi çabalarıyla 6.cı Evrim Boyutuna kadar ulaşabilirler. İşte Bunlar ve 4.cü Boyutta Sistem ile Akit yapmayanlar, isterlerse 6.cı Evrim Boyutu sonunda Merkür'de yani Beyaz Ülke de Sistemle Akitlerini yaparak Öğretici Kadrolara dahil olurlar ve Gürz dışında yaşam hakkı kazanırlar. Yapmayanlar Tüm Evrimlerini tamamladıktan sonra Gürz içinde istedikleri boyutta yaşamlarına devam ederler.

 

"Planla Anlaşma yapmayanlar, Altıncı Boyuttan sonraki tüm Evrimlerini tamamlayarak Atomik Bütünün içinde istedikleri Boyutta rahat yaşarlar. Planla Anlaşma yapanlar, Altıncı Boyuttan sonraki tüm Evrimlerini tamamlayarak geri veya ileri transferle Planın Denetiminde Görev alarak, istedikleri Boyutta hizmet verirler.

 

Bu hizmet karşılığı Atomik Bütünün dışında yaşamaya hak kazanırlar. Çünkü bu Ortama hiçbir Enerji kendi arzusu ile çıkamaz. Buraya Planın yardımları ile Ruhsal Enerjiler dondurularak transferler yapılır." ( Bakınız Bilgi Kitabı Fas.29-Sh.379-380 )

Bilgi Kitabı, 3.cü Evrim Boyutu Dünya'dan başlayarak 6.cı Evrim Boyutu sonuna kadar olan (6.cı Evrim Boyutu dahil) Evrim sürecine DÜZ ÜÇGEN evrimi demektedir. Düz Üçgen Evrimi, DİNSEL ÖĞRETİLER yoludur.

6.cı Boyut Evrimini bitiren, imtihanların başarıyla veren bir İnsan Astroit kuşağı dışındaki 5  Gezegen üzerinde, yani  Plüton, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Satürn' de var olabilecek Frekans, Enerji, Bilgi ve Bilince sahip olur. Ölümsüzdür. Ancak Ruhsal Enerjiyle olan gümüş tel bağımız devam etmektedir.

Evrimin her safhasında, İnsanın ulaştığı her Boyut, Müsaade ile açılarak geçit vermektedir. Aynı şekilde 6.cı Evrim Boyutunun sonuna gelen ve geçiş müsaadesi alabilen İnsan,  Astroit Kuşağının dışında gidilecek olan 5 Gezegenin birincisine yani Plüton gezegenine ışınlanarak Beden kazanır ve 7.ci Evrim Boyutunun ilk Durağına ulaşır.

Not.2- Akaşa Yayınlarından olan RA BİLGİLERİ adlı kitap Pozitif 6.cı Evrim Boyuttan olan Varlıklar tarafından yazdırılmıştır. Bu Varlıklar Kitabın 188.ci sayfasında, 6.cı Evrim Boyut Tekamülünü bitirmek için gerekli olan Hasat zamanının -Bizim zamanımızla- 75 milyon yıl olduğunu bildirmektedirler.

Not.3- Bir çok Ruhsal kanaldan alınan ve Bilgi Kitabı kanalından da teyit edilen bilgilere göre, 2000 yılından sonra değişen Evrim Sistemi gereğince  4.cü Boyut Evrimi, 5.ci Boyut Evrimi ve 6.cı Boyut Evrimi hazır olan İnsanlar için, Teknolojik Boyutun destek ve  denetiminde Dünya üzerinde yaşarken yaptırılmaktadır.

" Halen Uykularınızda Hücreleriniz, 6. Boyut Enerjisine alıştırılmaktadır. Bu bir Aşılama Metodudur."( Bakınız Bilgi Kitabı Fas.4-Sh.40 )


Yazım tarihi : 20.02.2012.

 buzkom@gmail.com