4.cü Evrim Boyutu : CENNET' tir.

 

*Dini Bilgilerde bizlere anlatılan Cennet ve Cehennem, aslında hiç bir yerde mekan olarak yoktur. Ancak 3.cü Evrim Boyutundan sonra ulaşılan 4.cü Evrim Boyutundaki yaşam biçimi ve düzeyi, Dinsel Bilgilerde anlatılan Cennet kavramına çok benzediği için 4.cü Evrim Boyutuna aynı zamanda Cennet de denmektedir.

4.cü Evrim Boyutunda Ölüm yoktur. 30 yaşındaki fiziksel bedenle yaşlanmadan  yüzlerce yıl yaşanmakta, Bedensel sakatlıklar anında giderilmekte, Mekanik robotlar tüm günlük işleri yapmaktadır. 4.cü Evrim Boyutunda  Düşünce gücü öne çıkmakta, Düşünce ile maddeye istenilen şekil verilebilmekte, İlim, Bilim,Teknolojik ve Evrensel çalışmalar öne çıkmakta, Uzay seyahatleri yapılmakta, beyin gücüyle düşünceler aktarılmakta, başkalarının düşünceleri aynen okunabilmektedir.

4.cü Evrim Boyutuna geçmek-yükselmek genelde bireysel  olmaktadır.

 

Bireysel Yükselişi her zaman yapmak mümkündür. Genel olarak Dini Doyuma ulaşanlar yani Din kitaplarının önerileriyle irşat olanlar, Kutsal Kitaplardaki bilgileri idrak edenler, 3.cü Evrim Boyutundaki ölümlerinden sonra 4.cü Evrim  Boyutuna alınırlar. "Buradan İnsanlığı İrşat edecek bütün Din Kitapları indirilmiştir. İrşat olanlar Dördüncü Boyuta alınmıştır. Yani bu Boyuta Hakiki Müminler alınmaktadır." ( Bakınız Bilgi Kitabı Fas.6-Sh.76)

 

3.cü Evrim Boyutunda Evrimini yapmakta olan bir İnsan, Bilgi ve Bilincini, 4.cü Evrim Boyutunun Bilgi ve Bilincine ulaştırdıktan sonraki ölümünde, yani  Dünyasal Fizik Bedeni terk ettiğinde, Evrim Özü yani Işık Bedeni, 4.cü Evrim boyutundaki hazır Fizik Bedenine anında ışınlanarak 30 yaşındaki haliyle 4.cü Evrim  Boyutu ortamında canlanmaktadır. İnsan bedeninin, en güçlü hücresel yapısına 30 yaşında ulaştığı ifade edilmektedir.

 

"Cennet denilen yer, Dördüncü Boyuttur. Buraya Dokuzuncu Boyut Frekansını alabilenler girebilir." ( Bakınız Bilgi Kitabı Fas.22-Sh.280)

Yukarıdaki ifadeden anlaşılacağı üzere, 4.cü Evrim Boyutuna geçebilmek için 9.cu Evrim Boyutu enerjilerini, hücresel ve zihinsel  olarak absorbe etmek lazımdır. Bu enerjiler absorbe edildiğinde, bu enerji ve frekansa tekabül eden bilgilerde idrak edilmektedir.

"Dini Bilinç, Dini Doyum dediğimiz şey, Bünyenizin Kutsal Kitapların verildiği Enerji Boyutunun Enerjilerine alışmasıdır." ( Bakınız Bilgi Kitabı Fas.20-Sh.176)  

Kutsal Kitapların indirildiği boyut 9.cu Evrim Boyutudur. 3.cü Evrim Boyutu olan Dünyamızda yaşayan bir İnsan, yaşadığı zamanda Kutsal Kitapların indirildiği boyut olan 9.cu Evrim Boyutunu enerjilerini hücresel ve zihinsel olarak çeker, Bu boyut frekansına tekabül eden bilgileri de idrak ederse  4.cü Evrim Boyutuna geçmektedir. Bilgi Kitabı bu duruma Dini Doyuma ulaşma tabir etmektedir.

Bilgi Kitabı'nın yukarıdaki bilgisi aslında bütün Evrim Boyutları için geçerlidir.  9.cu Evrim Boyut enerjilerini absorbe edenler 4.cü Evrim Boyutuna, 10.cu Evrim Boyutu enerjilerini absorbe edenler, 5.ci Evrim Boyutuna, 11. Evrim Boyutu Enerjilerini absorbe edenler 6.cı Evrim Boyutuna  alınır şeklindeki nizam her Evrim Boyutu için geçerlidir. Yani üst Evrim Boyutlarına geçebilmek için bulunduğumuz Evrim Boyutunun 6 Boyut üstündeki Evrim Boyutunu enerjilerini hücresel ve zihinsel olarak absorbe etmek lazımdır.

"Şimdi Sizin Ortamınızda, Ölüm dediğiniz Bedeni terk etme işleminde, o şahsın Öz Geni Işınlanır. Ruh, filtrasyon Ortamında işlemden geçirilerek Frekansı ölçülür.

Şayet Tekamül Kotuna varabilmiş ise, onun Geni Cennet Ortamında Hücre Üremesi işlemi ile çok kısa bir zamanda Bedenlenir. Yani Hakiki Hüviyetini alırken, Ruhu da ona Sahip çıkar ve Dirilir.

Burada 30 Dünya yılı bir An meselesidir. Hiç kimse hiçbir şeyin farkında olmadan Dirilir." (Bakınız Bilgi Kitabı Fas.2-Sh.20)

Bilgi ve Bilincin diğer bir göstergesi de Hücresel vibrasyondur. Bunun için İnsanın Ölüm zamanında Hücresel vibrasyonu ölçülmekte, Vibrasyonu 4.cü Evrim Boyutu vibrasyonuna uygun ise anında ışınlanarak, 4.cü Evrim Boyutu ortamında hazırlanmış 30 yaşındaki fiziksel bedeniyle, varsa bütün fiziksel arızaları giderilmiş olarak ve kazanılan tüm bigi-bilinciyle ayağa kalkmaktadır. Onu orada karşılayanlar yine Hami Dostları, Eğiticileri ve 4.cü Evrim boyutundaki Yakınlarıdır.

Dünya'mız aynen bir Topaç gibi, kendi ekseni etrafında dönerken yalpalamaktadır. Bu yalpalama hareketinden dolayı Dünya ekseninin izdüşümü, 26.000 yılda bir tamamlanan ve yeniden başlayan geniş bir Daire çizmektedir. Bu yalpalama hareketinin  dairesel dönüşüyle Dünyanın Kuzeyini göstermekte olan Yıldızlar değişmektedir. Halihazırda Dünyanın Kuzeyini gösteren yıldız, Kutup Yıldızı (Polaris) dır. Ancak 8.000 yılında  Alderamin yıldızı, 14.000 yılında ise Vega yıldızı, Kutup Yıldızı olarak Dünyanın Kuzeyini gösterecektir.

Dünyamızın içinde bulunduğu Mini Atomik Bütün de, yukarıda açıklanan  26.000 yıllık periyot'ların  sonlarında, Işık Evrende bulunan Merkezi Güneşler Bütünlüğünden direkt kozmik yansıma almaktadır. Bu güçlü yansımadan istifade ederek her 26.000 yıllık devre sonlarında İnsanlık kitlevi olarak üst boyut geçişlerine hazırlanmakta, olmuşların hasadı yapılmakta, kalanlarla 26.000 yıllık Dünya Mektebi yeni baştan başlamaktadır. Bu 26.000 yıllık devrelere Siklus denmektedir.

4.cü Evrim Boyutuna bireysel  olarak geçişi her yaşam devresinde yapmak mümkündür. Ancak her 26.000 yıllık devre sonlarında bu geçiş için insanlık kitlevi olarak da hazırlanmaktadır. Sera içersinde erken olgunlaştırılan Bitkiler gibi artan Kozmik Enerjiler ve Bilgi yağmuru altında, İnsanların kütlesel olarak Bilgi ve Bilinçleri artmakta, Hücresel ve zihinsel  vibrasyonları yükselmektedir. Mısır patlatırken belli ısıya ulaşan Mısır tanelerinin arka arkaya patlaması gibi, artan kozmik enerjiler İnsanların hücresel vibrasyonlarını Üst Boyut ortamına ulaştırmaktadır. Siklus sonlarında Üst Boyuta geçiş yardım ve hazırlıkları kitlevi olarak yapılmaktadır. Ancak geçiş imtihanları ve geçiş müsaadesi ferdidir.

Genel olarak 3.cü Evrim Boyutunda Evrimini sürdüren her İnsana 3 Siklus devresi hak tanınmakta ve en geç 3 Siklus zamanı içersinde 4.cü Evrim Boyutuna geçebilecek Bilgi ve Bilinç seviyesine ulaşması beklenmektedir. Eğer İnsan kendisine tanınan sürede 4.cü Evrim Boyutuna geçebilecek Bilgi ve Bilinç seviyesine ulaşamazsa, Güneş Sistemimizin dışındaki başka Evrim Sistem'lerinin 3.cü Evrim Boyutuna nakledilmektedir.

Ancak Bilgi Kitabı'nın bildirdiğine göre şu an İnsanlık 19.cu ve Son Siklusunu bitirmiş durumdadır. Son Siklus'un bitiş zamanı geçtiğimiz 2000 yılıdır. Son Siklus'tan sonra Dünya Mektebi tekrar yeni baştan açılmayacaktır. Bundan sonra  Dünya üzerinde 4.cü Evrim Boyutu ve daha yüksek Evrim Boyutu varlıkları yaşayacaktır. Bu nedenle 2000 yılından sonra Dünya ve İnsanlığın yepyeni bir Evrim Sistemine tabi olduğu açıklanmaktadır.

Son Siklusunu bitiren ancak istenilen bilgi ve bilinç seviyesine gelemeyen İnsanlığı kurtarmak ve tümüyle Kurtuluş boyutuna ulaştırmak için Yüce Alem  1900-2200 yılları arasında sürecek 3 asırlık Hızlı Evrim programını başlatmıştır. Hızlı Evrim programında, arttırılan Kozmik Enerjilerle, Medyamik kanallardan yansıtılan yüksek bilgilerle, Dünyada beden kazanan Yüce Varlıkların yansımalarıyla ve Bilgi Kitabı kanalıyla çekilen yüksek frekanslı bilgi ve enerjilerle, tüm İnsanlığa üst boyutlara geçme fırsatı tanınmaktadır.

 

4.cü Evrim Boyutunda, 3.cü Evrim Boyutundan tanıdığımız ve korktuğumuz ÖLÜM yoktur. İnsan, açık şuurla, tek ve çok uzun bir yaşam süresi sonunda 4.cü Boyut Evrimini bitirmektedir. Çeşitli Ruhsal kanallar, bu yaşam süresinin 1000 ila 1500 yıl arasında olduğunu belirtmektedir.4.cü Evrim Boyutunda yine Biyolojik bir bedenle yaşanmaktadır. Kaliteli ve öz beslenme vardır. Vücut aldığı bütün gıdaları Enerjiye çevirdiği için ifrazat yoktur. Dünyada mevcut  güzellik ve zevklerinin hepsi 7 katman  fazla olarak vardır.

Beden kendini devamlı olarak İnsan hücresinin en güçlü hali olan 30 yaşındaki gücünde ve şeklinde tutmaktadır. Hücre ilk defa 4.cü Evrim boyutunda Ölümsüzlüğe kavuşmaktadır. Yaşam sırasında herhangi bir nedenle kaybedilen uzuvlar dahi kendini  hemen yenilemektedir. 4.cü Boyut Evrimi, hiç yaşlanmadan ve hiç ölmeden tek bir yaşamda tamamlanmaktadır.

Hücresel Vibrasyon yükseldikçe, Hücrenin absorbe ettiği Kozmik Enerjilerde artmaktadır. Dolayısıyla 4.cü Evrim Boyutundaki İnsanlar, 3.cü Evrim Boyutundaki İnsanlara nazaran çok daha fazla Kozmik Enerji çekmektedir. Bu Kozmik Enerjiler 4.cü Evrim boyutundaki İnsanların DNA sarmallarını değiştirmekte, Hücre kendini en verimli ve en güçlü halinde tutabilmekte, İnsanların boyları 3 metre civarına kadar uzamaktadır.

İnsanların Zihinsel ve Beyinsel kapasiteleri artmakta, İdrakleri gelişmekte, İnsanlar bilmedikleri Bilgilere ulaşmakta, bilmedikleri bilgi ve enerjileri keşfederek İnsanlığın hizmetine sunmakta, İnsanların bütün ihtiyaçları Teknolojik imkan ve Robotlarla sağlanmaktadır.

4.cü Evrim Boyutunda Sevgi, Saygı, Kollektif çalışma, Toplum, Bilgi, İlim, Bilim, Araştırma, Teknoloji ve tüm Kozmos' u kavrayan Evrensel anlayış öne çıkmaktadır. 4.cü Evrim Boyutu 4 katman halindedir.

1.ci Katman, tatmin ve huzur katmanıdır. Bu katmanda, 4.cü Evrim Boyutuna geçen İnsanların herhangi bir nedenle eksik kalmış olan Dünyevi tatminsizlikleri giderilmekte, İnsanlar istedikleri doyumu sağlayacak ortamlara alınarak eksik kalan hazlarını-duygularını doya doya tatmin etmektedirler.

2.ci Katman, Manevi Bütünlük katmanıdır. Bu katmanda, İnsanlar Dünyadan tanıdığı-bildiği ve erişilmez olarak algıladığı Bütün Peygamberlerle, Dini, Uhrevi Üstatlarla, Toplum liderleriyle, İlim ve Bilim adamlarıyla, Sanatkarlarla, kendince üstün kabul ettiği kişilerle temas etmekte, onlarla sohbet etmekte, onlardan dersler almakta, tüm mevcudatın madden ve manen Eşitliğini-Birliğini-Bütünlüğünü idrak etmektedir.

3.cü katmanda Teknolojik Boyut tanıtılmaktadır. Teknolojik Boyut, içinde bulunduğumuz Sistemleri, Düzenleri, Nizamları planlayan, kuran, yöneten ve denetleyen hiyerarşik bir düzendir.

İnsanlar bu katmanda, Kozmik Hiyerarşiyi öğrenmekte, Uzay ve Evrensel yaşamlar hakkında bilgi almakta, Evrensel Gerçekleri kavramakta, Beyin gücünü öne çıkaran elepatik düşünce aktarımları üzerinde çalışmaktadır.

İşbirlikçi, Sosyal ve komün tarzında toplumsal bir hayat sürmektedir. Her şey İlim ve Bilimle açıklanmakta, İnsanlar toplum yararı için daha fazla Bilgi, daha fazla İlim, daha fazla Teknoloji peşinde uğraş vermektedirler.

4.cü katmanda ise Zihinsel seyahatler öğrenilmekte ve gerçek Uzay araçlarıyla yolculuklar yapılmaktadır. 4.cü Boyut Evrimindeki İnsanlar, Rabsal ve Ruhsal Boyutun çeşitli kademeleriyle tanışmakta, Sistem, Nizam ve Düzen çalışmalarını öğrenmekte, Öğretici kademelerde görev almak isteyen İnsanlar, İlk defa burada Ruhsal Boyut ile Akit (Anlaşma) imzalamakta, Evrimini tamamladıktan sonra Sistemin denetiminde İleri ve Geri transferlerle çeşitli gezegenlerde, çeşitli görevler yapmaktadır.

Sistem'le anlaşma yapanlar Bu hizmetlerin karşılığında GÜRZ dışında sonsuz yaşama hak kazanırlar. Önce Ruhsal Boyuttaki görevlerde, Yani Eğitici ve Öğretici kadrolarda çalışmalar yapılmakta daha sonra Rabsal Boyut katmanlarında görev alınmaktadır. Sistemle anlaşma yapmayanlar ise Evrimlerini tamamladıktan sonra GÜRZ içinde istedikleri Boyutta yaşama hak kazanırlar.

Bilgi Kitabı, Evrim Boyutlarını Renk skalaları olarak da anlatır. 3.cü Evrim Boyutu olan Dünya SİS rengindedir. Yani Dünyada her şey pusludur. Açık ve net değildir. 4.cü Evrim Boyutunda ise YEŞİL renk hakimdir. 4.cü Boyutun 1.ci katmanı Çimen yeşili rengindedir. 2.ci, 3.cü ve 4.cü katmanlara doğru Yeşil gittikçe koyulaşarak 4.cü katmanda Türbe Yeşili olmaktadır.

4.cü katmandan sonra rengi, KAHVE rengi olan bir Ara Durak yer almaktadır. Burası Dünyevi doyuma ulaşmış Üstatların yeridir. Ara Duraktan sonra çok berrak ve parlak MAVİ rengi olan Ara Bölüme ulaşılmaktadır. Buraya Mavi Ülke denmektedir. Sistem'le olan Anlaşmalar (Akitler), Mavi Ülkede yapılmaktadır. Herkes Evrim yoluna Mavi Ülkede verdiği karara göre devam etmektedir.

Bilgi Kitabı'nda 4.cü Evrim Boyutunun mekanı (yeri) açık olarak belirtilmemektedir. Ancak Bilgi Kitabı Sh.267 de "Üç ile Dördüncü Boyut Biyolojik Boyuttur. İkisi müşterek çalışır." denmektedir. Bu ifadeden 3.cü Evrim  ve 4.cü Evrim Boyutlarının aynı  Mekanda olduğu, yani Dünya'da müşterek olarak bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bilgi Kitabı'nın belirttiğine göre Omega-1 yansıma kanalı, yalnızca 3.cü-4.cü ve 5.ci Evrim Boyutlarına yansıma yapmaktadır. Omega-1 kanalı bu 3 Boyuta, Ruhsal Planın 1.ci Makamını ve Rabsal Planın 1.ci Makamını yansıtmaktadır. Bu ifadeden de 3-4-5.ci Evrim Boyutlarını aynı mekanda olduğu anlaşılmaktadır.

Not. Omega kanallarının mahiyeti için Kısa Notlar 34 nolu bölümü okuyunuz

Bilgi Kitabı, Güneş Sistemimiz içinde Evrim yapmakta olan bir İnsanın, Güneş Sisteminin dışına çıkmadan 9 Gezegeni dolaşarak Evrimini tamamladığını açıklamaktadır. 6.cı Evrim Boyutu, Venüs-Mars-Merkür olmak üzere 3 Gezegende yapılmaktadır. 7.ci Evrim Boyutu ise Plüton-Neptün-Uranüs- Jüpiter-Satürn olmak üzere 5 Gezegende tamamlanmaktadır. Yani isimleri açıklanan 8 Gezegende 6.cı ve 7.ci Evrim Boyutları tamamlanmaktadır. Dolayısıyla 3-4-5.ci Evrim Boyutlarının yapılacağı tek bir Gezegen kalmaktadır. O da Dünya'mızdır.

Ayrıca diğer Ruhsal Bilgilerde 3.cü Evrim Boyutu ile 4.cü Evrim Boyutun iç içe olarak Dünya'da bulunduğunu teyit etmektedir. 

Özetlersek, İçinde bulunduğumuz 3.cü Evrim Boyutu ve yükselmek için uğraştığımız 4.cü ve 5.ci Evrim Boyutları da mekan olarak DÜNYA' dadır. Bu 3 Boyut da, aynı zamanda, aynı mekanda iç içe ancak değişik frekanslarından dolayı birbirinden ayrı durumda bulunmaktadır.

Bilgi Kitabı, halihazırda küresel Dünyamızın içinde yer altı dehlizlerinde, ayrıca Okyanusların altında çeşitli Galaksilerden gelmiş üst Boyut varlıklarının, Dünyaya ve İnsanlığa faydalı çeşitli çalışmalar yaparak yaşadıklarını ve mevcudiyetlerini bildirmekte ve asırladır iç içe yaşadığımızı açıklamaktadır. "Asırlardır iç içe, Kardeş Kardeşe yaşıyoruz." (Bakınız Bilgi Kitabı Fas.12-Sh.142)  Ancak bu açıklamalarda Agartha ismi kullanılmamaktadır. Bir çok ruhsal kanallardan alınan bilgilerde ise küresel Dünyamızın içinde Agartha adı altında 4.cü Evrim Boyutu medeniyetinin ve varlıklarının var olduğu açıklanmaktadır. Aşağıdaki linklerden Agartha hakkında bilgi edinebilirsiniz.

1. Çeşitli  Ruhsal Kanal bilgilerinde bahsedilen iç Dünyamız resmi için tıklayınız.


2. Agartha hk. daha fazla bilgi için ( İngilizce) tıklayınız.

 

3. Agartha hk. daha fazla bilgi için ( Türlçe) tıklayınız.
4.cü Evrim Boyutu sonunda, İnsanlar Enerjilerini, Titreşimlerini, Bilgi ve Bilinçlerini 4.cü Boyut Evrimini tamamlayacak derecede yükseltmiş iseler kendi arzularıyla uyutularak, Hücre ayrışımına tabi tutulmakta ve 5.ci Evrim Boyutu olan KARENA' ya alınmaktadırlar.

Önemli Not : Bir çok Ruhsal kanaldan alınan ve Bilgi Kitabı kanalından da teyit edilen bilgilere göre, 2000 yılından sonra değişen Evrim Sistemi gereğince  4.cü Boyut Evrimi ve 5.ci Boyut Evrimi, hazır olan İnsanlar için, Teknolojik Boyutun destek ve  denetiminde Dünya üzerinde yaşarken yaptırılmaktadır.


Yazım tarihi : 20.02.2012.

 buzkom@gmail.com